Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Przyszłość rolnictwa. Raport z debaty

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

Rolnictwo musi stawać się c oraz bardziej neutralne klimatycznie i zamiast zanieczyszczać wodę i glebę, powinno chronić te zasoby i służyć ich od budowie. Do tego potrzebne jest podejście regeneratywne, traktujące ochronę środowiska i jego ekosystemy jako element niezbędny dla ochrony samej produkcji rolnej, jej trwałości i wydajności.

Rolnictwo powinno zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe, ale jest także gwarantem bezpieczeństwa w szerszym rozumieniu. Pandemia, wojna i susza pokazują, że kluczowe znaczenie ma zachowanie suwerenności w produkcji żywności. Konsekwencje jej braku bardzo dobrze obrazują problemy związane z dostępem do nawozów, środków ochrony roślin i pasz w 2022 roku. Presja związana z niestabilną sytuacją na świecie może wywołać naciski, by produkować jeszcze więcej taniej żywności, za to dużym kosztem – w postaci zanieczyszczeń i nadmiernej eksploatacji zasobów – dla środowiska i klimatu, a często także ludzi.

Uprzemysłowione rolnictwo i obecny system dystrybucji żywności nie zapewniają dostępności wystarczającej ilości jedzenia dla każdej osoby na Ziemi.

Zwiększenie za wszelką cenę produkcji to rozwiązanie pozorne z perspektywy zachowania bezpieczeństwa żywnościowego. Zgodnie z r aportem FAO obecnie wytwarzana żywność wystarczyłaby do wykarmienia 12 miliardów ludzi, a jednak wciąż setki milionów osób cierpią głód czy niedożywienie.
Problemem nie jest zatem niewystarczająca produkcja żywności, ale podporządkowanie jej globalnej polityce handlowej, która decyduje o rodzaju produkcji, jej lokalizacji, dystrybucji i tworzeniu niepotrzebnie długich łańcuchów dostaw, nastawionych na eksportowanie żywności z Globalnej Północy do ubogiego i głodnego Globalnego Południa.

Przekonanie, że problem głodu zostanie rozwiązany przez zwiększenie produkcji, to mit. Obecnie, na różnych etapach produkcji, konsumpcji i dystrybucji, marnujemy 30% wyprodukowanej żywności. Za klęski głodu i niedożywienie w różnych częściach świata odpowiedzialne są globalne rynki, sieci handlowe, spekulacje rynkowe i wadliwa dystrybucja żywności.

Problem systemowy

Kolejnym problemem jest zbyt silna pozycja koncernów agrochemicznych i spożywczych względem rolników w globalnych i lokalnych
systemach żywnościowych. Uprzemysłowione rolnictwo zagraża także budowaniu lokalnych rynków i skracaniu łańcuchów dostaw, które powinny być
podstawą suwerenności żywnościowej w skali lokalnej i kraju. Sprawiedliwe i zrównoważone rozwiązania muszą być budowane w o parciu o lokalne
rynki i rolników, których należy chronić przed presją agrobiznesu.

To jednak nie wszystkie zarzuty wobec rolnictwa przemysłowego. Opierając się na wielkoobszarowych monokulturach, fermach przemysłowych, przy ogromnym zużyciu syntetycznych pestycydów i nawozów sztucznych, prowadzi ono do nadmiernej emisji gaz ów cieplarnianych.
Jest także jednym z głównych powodów dramatycznego zaniku różnorodności biologicznej i masowego wymierania gatunków.

Potrzebna jest zmiana podejścia do rolnictwa i odejście od dotychczasowego paradygmatu, który okazał się szkodliwy i niezrównoważony, tj. wiecznej intensyfikacji produkcji rolnej.

Takim podejściem jest argoekologia. Główne założenia agroekologii mówią o budowaniu agroekosystemów na wzór ekosystemów naturalnych, by w rolnictwie maksymalnie wykorzystywać pozytywne relacje zachodzące w przyrodzie. Agroekologia jako system oparty na badaniach naukowych
i wiedzy tradycyjnej dąży do minimalizacji uzależnienia produkcji żywności od nakładów zewnętrznych (takich jak syntetyczne nawozy, pestycydy, energia, paliwa) i do budowania lokalnych systemów żywnościowych, które będą chronić zasoby (wodę, glebę, różnorodność biologiczną), a przez to okażą się trwałe i odporne, zarówno na presję czynników ekonomicznych, jak i klimatycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z debaty „Przyszłość rolnictwa” organizowanej przez Koalicję Żywa Ziemia w ramach konferencji GRASS 2022.

W debacie wzięli udział:
Andrea Ferrante, Schola Campesina
Jostein Hertwig, UN Organic Food System Programme
dr hab. Paulina Kramarz prof. UJ., Nauka dla Przyrody
prof. Zbigniew Karaczun, Koalicja Klimatyczna
Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia
Marcin Wójcik, rolnik ekologiczny, hodowca, Gospodarstwo Rolne „OIKOS ”, Stowarzyszenie Hodowców Bydła „Pastwisko”

Raport do pobrania tutaj
Transkrypcja debaty do pobrania tutaj
Nagranie debaty można obejrzeć tutaj


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *