Członkowie i partnerzy

Organizacje założycielskie Koalicji Żywa Ziemia:

Forum Rolnictwa Ekologicznego
 

Fundacja Mała Wielka Zmiana

Fundacja Strefa Zieleni
 

Fundacja WWF Polska

 

 

Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”

 

 

Nyeleni Polska

 

Polski Klub Ekologiczny
 

Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, Oddział Lubelski

 

  Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno”

 

Organizacje członkowskie: 

    Greenpeace Polska

 

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

 

 

      Fundacja Zielone Światło

 

 

                     Zielone Wiadomości

 

             Instytut Spraw Obywatelskich

 


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa

 

          Fundacja Rozwoju Myśli Ekologicznej

 

                     
     
                     Stowarzyszenie What a waste

 

 

 

   Polska Izba Żywności Ekologicznej

 

 

          Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

 

 

                   Fundacja AgriNatura

 

 

                     Nauka dla Przyrody

 

 

 

Fundacja Compassion in World Farming Polska

 

Partnerzy:


Koalicja Społeczna Stop Fermom Przemysłowym

 

Koalicja Rolnictwo dla Przyrody

 

                         Koalicja Rolnictwo dla Przyrody

Manifest

Prowadzona przez dziesięciolecia Wspólna Polityka Rolna, oparta na intensyfikacji i uprzemysłowieniu rolnictwa oraz nadprodukcji żywności, wywołała lawiny poważnych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych problemów. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesnego świata związane z gwałtownymi zmianami klimatu, chorobami cywilizacyjnymi i zagrożeniami dla środowiska (m.in. dla wód i gleb), a także gwałtownie pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, dzisiejsze rolnictwo stoi przed koniecznością gruntownych zmian.

W trosce o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń setki organizacji społecznych, rolniczych i ekologicznych w Unii Europejskiej coraz silniej domagają się zmian Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku zrównoważonego rolnictwa opartego na zasadach agroekologii. Polskie organizacje przyłączają się do tego ruchu tworząc Koalicję Żywa Ziemia.

Publikacje

Członkowie