Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Misja

MANIFEST KOALICJI ŻYWA ZIEMIA

Prowadzona przez dziesięciolecia Wspólna Polityka Rolna, oparta na intensyfikacji i uprzemysłowieniu rolnictwa oraz nadprodukcji żywności, wywołała lawinę poważnych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych problemów. Dzisiejsze rolnictwo stoi przed koniecznością gruntownej reformy ze względu na wyzwania współczesnego świata związane z: zmianą klimatu o katastrofalnych skutkach, degradacją środowiska naturalnego i jego zasobów (wód, gleb i różnorodności biologicznej), a także rosnącą liczbą chorób cywilizacyjnych oraz gwałtownie pogłębiającymi się nierównościami społecznymi.

W trosce o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń, organizacje,inicjatywy i ruchy społeczne, rolnicze oraz ekologiczne tworzą Koalicję Żywa Ziemia domagając się zmian polityki rolnej i żywnościowej w Polsce i w Unii Europejskiej, w kierunku rolnictwa opartego na zasadach agroekologii, w szczególności rolnictwa ekologicznego.

Koalicja Żywa Ziemia stawia sobie za cel kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej w kierunku sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, a w szczególności:
1. Kształtowanie polityki na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE;

2. Działanie na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko;

3. Promowanie i popularyzację agroekologii, w tym podnoszenie wiedzy rolników na temat ekologicznych metod produkcji żywności;

4. Promowanie i popularyzację certyfikowanej produkcji ekologicznej;

5. Podnoszenie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnej konsumpcji;

6. Zapewnienie możliwości współpracy oraz wymiany wiedzy pomiędzy rolnikami, konsumentami, organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Chcemy:
1) Wspierać zmiany dążące do zapewnienia społecznościom wiejskim, szczególnie rolnikom prowadzącym małe i średnie gospodarstwa, dochodów, które pozwolą na godne życie;

2) Wspierać produkcję żywności przeznaczoną na lokalne rynki i dystrybuowaną w ramach krótkich łańcuchów dostaw;

3) Wspierać działania zapewniające wysoką jakość żywności, jej bezpieczeństwo, przejrzystość oraz identyfikowalność łańcucha produkcji i dystrybucji żywności;

4) Wspierać trwałość produkcji rolnej prowadzonej zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego oraz poszanowania ekosystemów;

5) Wspierać zachowanie różnorodności biologicznej, w tym rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dawnych ras zwierząt i odmian roślin;

6) Wykluczyć stosowanie technik genetycznej modyfikacji w rolnictwie i przetwórstwie żywności;

7) Eliminować stosowanie glifosatu oraz innych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego;

8) Podnosić poziom ochrony i dobrostanu zwierząt, a zwłaszcza eliminować chów przemysłowy, transport na duże odległości oraz inne niehumanitarne praktyki wobec zwierząt;

9) Przeciwdziałać marnotrawstwu żywności;

10) Wspierać rozwój rolnictwa przyczyniającego się do ochrony klimatu i odpornego na negatywne skutki jego zmian, w szczególności poprzez stosowanie praktyk agroekologicznych

11) Zwalczać globalną konkurencję handlu żywnością prowadzącą do obniżenia standardów społecznych i ekologicznych;

12) Działać na rzecz rozwoju suwerenności żywnościowej;

13) Zapewnić spójność polityki rolnej i żywnościowej z innymi politykami na poziomie lokalnym, krajowym oraz europejskim, w szczególności: polityką klimatyczną, zdrowotną, handlu i rybołówstwa.

Manifest

Prowadzona przez dziesięciolecia Wspólna Polityka Rolna, oparta na intensyfikacji i uprzemysłowieniu rolnictwa oraz nadprodukcji żywności, wywołała lawiny poważnych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych problemów. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesnego świata związane z gwałtownymi zmianami klimatu, chorobami cywilizacyjnymi i zagrożeniami dla środowiska (m.in. dla wód i gleb), a także gwałtownie pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, dzisiejsze rolnictwo stoi przed koniecznością gruntownych zmian.

W trosce o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń setki organizacji społecznych, rolniczych i ekologicznych w Unii Europejskiej coraz silniej domagają się zmian Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku zrównoważonego rolnictwa opartego na zasadach agroekologii. Polskie organizacje przyłączają się do tego ruchu tworząc Koalicję Żywa Ziemia.

Publikacje

Członkowie