Stanowiska organizacji pozarządowych na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

W kierunku WPR po 2020 roku, która wspiera rolników i dostarcza Europejczykom dobra publiczne. Jak uniknąć „równania w dół” – ambitna i lepiej ukierunkowana Wspólna Polityka Rolna.
Zalecenia IFOAM w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

 

 

 

WPR dla zdrowych gospodarstw, zdrowych ludzi i zdrowej planety. Publiczne pieniądze muszą służyć dobru publicznemu.
Niniejsza praca przedstawia wizję, która stawia zasadę „publiczne pieniądze na publiczne dobra” w samym centrum unijnej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r., opartą na nowej umowie między rolnikami a obywatelami. Apelujemy o nowy przewodni model płatności, który nagradza usługi środowiskowe i społeczno-gospodarcze dostarczane na poziomie gospodarstw i stanowi zachętę dla rolników. Jakkolwiek nasza wizja zawiera odniesienia do uzupełniających środków wsparcia, takich jak te związane z doradztwem rolniczym i upowszechnianiem wiedzy rolniczej, rozwojem łańcucha dostaw, inwestycjami infrastrukturalnymi, działalnością promocyjną i innowacjami, praca ta w żadnej mierze nie rości sobie pretensji do pokrycia wszystkich elementów unijnej polityki rolnej.

 

Stanowisko polskich organizacji ekologicznych i społecznych, które jest odpowiedzią na komunikat KE na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku. Organizacje wzywają decydentów politycznych do stworzenia polityki rolnej uczciwej wobec rolników i społeczności wiejskich, gwarantującej zdrowe jedzenie dla obywateli oraz zapewniającej ochronę przyrody tak, abyśmy mieli czyste powietrze i wodę, zdrową glebę i bogactwo świata roślin i zwierząt.

 

Manifest

Prowadzona przez dziesięciolecia Wspólna Polityka Rolna, oparta na intensyfikacji i uprzemysłowieniu rolnictwa oraz nadprodukcji żywności, wywołała lawiny poważnych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych problemów. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesnego świata związane z gwałtownymi zmianami klimatu, chorobami cywilizacyjnymi i zagrożeniami dla środowiska (m.in. dla wód i gleb), a także gwałtownie pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, dzisiejsze rolnictwo stoi przed koniecznością gruntownych zmian.

W trosce o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń setki organizacji społecznych, rolniczych i ekologicznych w Unii Europejskiej coraz silniej domagają się zmian Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku zrównoważonego rolnictwa opartego na zasadach agroekologii. Polskie organizacje przyłączają się do tego ruchu tworząc Koalicję Żywa Ziemia.

Publikacje

Członkowie