Struktura

Najważniejszym organem Koalicji jest Zebranie Walne Koalicjantów, które podejmuje strategiczne decyzje dotyczące naszych działań

Członkowie Koalicji wybierają spośród siebie reprezentantów – Grupę Sterników, którzy bezpośrednio odpowiadają za planowanie działań Koalicji oraz realizację jej celów.

Część pierwszego składu Grupy Sterników Koalicji Żywa Ziemia, 2018 rok

Nasi Sternicy:
Robert Borek, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa
Weronika Kosiń, Fundacja WWF Polska
Robert Kuryluk, Stowarzyszenie „EKOLAND”
Joanna Perzyna, Nyeleni Polska
Agnieszka Makowska, Stowarzyszenie ZIARNO
Dorota Metera i Justyna Zwolińska (z jednym głosem), Forum Rolnictwa Ekologicznego
Jakub Łyszkowski, Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”
Maria Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny
Monika Styczek – Kuryluk, Fundacja Mała Wielka Zmiana
Ewa Sufin – Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni

Koordynator Koalicji odpowiedzialny za koordynowanie wewnętrznych i zewnętrznych działań Koalicji: Agnieszka Makowska, kontakt@koalicjazywaziemia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifest

Prowadzona przez dziesięciolecia Wspólna Polityka Rolna, oparta na intensyfikacji i uprzemysłowieniu rolnictwa oraz nadprodukcji żywności, wywołała lawiny poważnych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych problemów. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesnego świata związane z gwałtownymi zmianami klimatu, chorobami cywilizacyjnymi i zagrożeniami dla środowiska (m.in. dla wód i gleb), a także gwałtownie pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, dzisiejsze rolnictwo stoi przed koniecznością gruntownych zmian.

W trosce o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń setki organizacji społecznych, rolniczych i ekologicznych w Unii Europejskiej coraz silniej domagają się zmian Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku zrównoważonego rolnictwa opartego na zasadach agroekologii. Polskie organizacje przyłączają się do tego ruchu tworząc Koalicję Żywa Ziemia.

Publikacje

Członkowie