„Jaki masz wpływ na to, co jesz?” Kawiarnia naukowa na temat Wspólnej Polityki Rolnej

Opublikowane przez Izabella Mier-Jędrzejowicz w dniu

27 października 2018 r. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego i Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” zorganizowały otwarte wydarzenie na temat Wspólnej Polityki Rolnej, koncentrując się na systemie produkcji i dystrybucji żywności w Unii Europejskiej. Celem spotkania było również wyjaśnienie, w jaki sposób WPR kształtuje rolnictwo w Polsce i jak wpłynęła na polskich rolników w ciągu ostatnich 15 lat.

Na spotkanie został zaproszony Rafał Lewandowski-Lepak z Grupy Doradczej ds. Polityki Rolnej, ekspert ds. WPR i doradca posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego, który kieruje Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim.

W spotakniu wzięli udział członkowie warszawskich kooperatyw spożywczych, rolnicy ekologiczni, studenci wydziałów: Administracji Europejskiej, Zarządzania i Biologii UW oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz promowania suwerenności żywnościowej.

Patrząc na cele WPR, jak można wytłumaczyć sprzeczność między wzrostem konkurencyjności w rolnictwie a koncentracją na trosce o środowisko? Kto decyduje o formowaniu WPR i czy my jako obywatele mamy jakikolwiek wpływ na przyszłą formę WPR? Jak w ogóle możemy wpływać na to? Co powinniśmy robić? Jaki jest rząd w Polsce na temat proponowanej reformy WPR? Jak zmieniła się wiejska Polska w ciągu ostatnich 20 lat i jak wiele z tego przypisałabyś WPR?

Te i inne pytania zadawane przez uczestników spotkania pokazują, że debata miała charakter polityczny, ale także, że temat jest bardzo szeroki i trudny do zrozumienia.

Spotkanie odbyło się w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii GoodFoodGoodFarming.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *