Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Spotkanie w Janowicy

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

Markowe Gospodarstwo Ekologiczne na Lubelszczyźnie 11 listopada spotkali się rolnicy oraz przedstawiciele Koalicji, by porozmawiać o sytuacji i przyszłości rolnictwa w Polsce i Europie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Europejskich Dni Akcji na rzecz dobrej żywności i dobrego rolnictwa przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia „EKOLAND” w partnerstwie z naszą Koalicją. Spotkanie w Janowicy było jednym z setek spotkań jakie odbyły się w dniach kampanii na terenie całej Europy.

Jego celem było spotkanie rolników oraz konsumentów, by wspólnie stworzyć listę najważniejszych problemów jakie dotykają współcześnie drobne gospodarstwa rolne oraz listę postulatów, w jakim kierunku powinna kształtować się nowa Wspólna Polityka Rolna, by odpowiedzieć na wyzwania obecnych czasów – zmian klimatycznych, wyczerpywania się zasobów naturalnych, wyjaławiania gleby i wielu innych.ZDJĘCIE 1 podpis: Spotkanie rolników i konsumentów w Janowicy

Za największe bolączki obecnej Wspólnej Polityki Rolnej uznano:

 • nadmierną biurokrację,
 • brak ograniczeń powierzchniowych dla dotacji obszarowych, w tym dotacje wypłacane do ha, które bezpośrednio wpływają na niewłaściwe wsparcie gospodarstw ekologicznych oraz zróżnicowane wysokości stawek dotacji w różnych krajach
 • brak praktycznych ułatwień dla przetwórstwa farmerskiego, w tym wygórowane przepisy sanitarne niesprzyjające przetwórstwu na poziomie gospodarstwa rolnego;
 • brak praktycznej ochrony wspólnotowego rynku przed napływem taniego towaru ze wschodu;
 • dotowanie przemysłowej hodowli zwierząt
 • sztuczne regulowanie produkcji
 • za małe wsparcie dla rolnictwa ekologicznego

W efekcie wszystkie te regulacje przyczyniają się do wielu problemów z jakimi borykają się rolnicy ekologiczni oraz drobne gospodarstwa rolne. Między innymi powodują one zanikanie pogłowia zwierząt, co szczególnie dotyczy gospodarstw ekologicznych, postępującą koncentrację ziemi, pogorszenie jakości pasz dla zwierząt, wyraźny spadek jakości żywności, a także bioróżnorodności w rolnictwie oraz przyczyniają się do degradacji i wyjaławiania gleby.

Rozmowy o glebie przy pryzmie kompostowej

Podczas spotkania spisano także postulaty dotyczące nowego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, za najważniejsze uznano:

 • dotacje zależne od oddziaływania na środowisko,
 • skuteczną ochronę produktów pochodzących od rolników europejskich przed napływem tych samych produktów spoza UE,
 • premiowanie gospodarstw ze sprzedażą bezpośrednią, z przetwórstwem, prowadzących zrównoważoną produkcję roślinną i zwierzęcą,
 • wprowadzenie żywności ekologicznej do sektora zamówień publicznych (m. in. na tereny szkół, szpitali i innych instytucji publicznych),
 • promowanie gospodarstw aktywnie uczestniczących w systemie edukacji rolnictwa ekologicznego

Prezentacja parku maszyn w Markowe Gospodarstwo Ekologiczne

Poza debatą nad wspólną polityką rolną uczestnicy spotkania w Janowicy wzięli udział także w wizycie polowej, warsztatach poświęconych tematyce kompostowania i nawożenia upraw warzywnych, zapoznali się z parkiem maszynowym gospodarstwa ekologicznego, które skupia się w głównej mierze na uprawie warzyw i zbóż oraz hodowli koni i drobiu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *