Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

Brawa dla wszystkich rolników, którzy nie zapominają o środowisku naturalnym i dbają o jakość wody. Chcemy, by te praktyki stały się powszechne, dlatego z dużym przekonaniem patronujemy konkursowi.

Znane są już wyniki etapu krajowego w konkursie na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Konkurs organizowany jest przez Fundację WWF Polska, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i naszej Koalicji.

W etapie krajowym, zwyciężyli Państwo Marta i Tadeusz Żerańscy z województwa mazowieckiego, którzy prowadzą gospodarstwo ekologiczne w sposób przyjazny środowisku morskiemu. Wszystkie grunty zwycięskiej pary rolników położone są na obszarze NATURA 2000, dlatego sposób gospodarowania ma ogromny wpływ nie tylko na jakość wód, ale również na zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz ochronę cennych i zagrożonych w skali całej Europy gatunków ptaków na tym terenie. Rolnicy praktycznie nie ingerują w środowisko, a uprawa roślin oraz hodowla zwierząt, nastawione są na jakość, a nie ilość.

Za zwycięstwo w etapie krajowym konkursu Państwo Żerańscy otrzymują nagrodę w wysokości 1 000 euro. W etapie międzynarodowym konkursu, którego finał planowany jest we wrześniu br., rolnicy zawalczą o 10 000 euro.

Jury konkursu, złożone z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawicieli Fundacji WWF Polska, brało przede wszystkim pod uwagę zrównoważone podejście Państwa Żerańskich w prowadzeniu gospodarstwa, które przyczynia się do ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu i fosforu.

II miejsce oraz nagroda w wysokości 500 euro zostały przyznane Pani Monice Klarzak i Panu Łukaszowi Stefaniakowi z województwa łódzkiego.

III miejsce oraz nagrodę w wysokości 300 euro otrzymał Pan Piotr Bruliński z województwa podlaskiego.

Więcej o konkursie, problemie zanieczyszczenia wód i praktykach rolniczych przyjaznych środowisku morskiemu można poczytać tutaj

Kategorie: Konkursy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *