Kukurydza jako symbol „bez GMO”

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

Czy chcemy mieć na żywności wyprodukowanej bez stosowania modyfikacji genetycznych symbol rośliny, która jak żadna inna symbolizuje GMO i monokultury?

Koalicja Żywa Ziemia w ramach konsultacji ogłoszonych przez Ministerstwo Rolnictwa, spisała uwagi do dwóch rozporządzeń związanych z produkcją wolną od GMO: o oznaczeniach graficznych żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz rozporządzenia w sprawie długości okresów karencji dla produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od GMO.

Zwracamy się między innymi z zapytaniem dlaczego w ww. znakach został użyty symbol kolby kukurydzy. W naszej opinii może to wprowadzać konsumentów w błąd sugerując, że znak odnosi się jedynie do tego zboża i produktów pochodzących z jego przetworzenia. Żaden znak obowiązujący w innych systemach państw członkowskich odnoszących się do braku GMO nie posługuje się symboliką tylko jednej rośliny. Ponadto tak skomplikowane graficznie logo będzie nieczytelne na małych opakowaniach.

Przykładowe oznakowania w Austrii i Niemczech

 

 

 

 

 

W przypadku rozporządzenia o okresach karencji wskazujemy na błędne twierdzenie, że poekstrakcyjna śruta sojowa jest najcenniejszym i doskonale zbilansowanym źródłem białka. Śruta jest pozyskiwana w procesie ekstrakcji oleju sojowego przy użyciu rozpuszczalnika – heksanu, który znajduje się na Initial List of Hazardous Air Pollutants sporządzonej przez Agencję Ochrony Środowiska USA jako substancja przyczyniająca się do niszczenia warstwy ozonowej, a tym samym do zmian klimatycznych. Ponadto użycie heksanu wiąże się z ryzykiem wystąpienia szkodliwego neurotoksycznego oddziaływania na zdrowie ludzi pracujących przy ekstrakcji śruty sojowej oraz na zdrowie zwierząt karmionych poekstrakcyjną śrutą sojową. Bez wątpienia poekstrakcyjna śruta sojowa jest najtańszym źródłem białka, ale tylko w uproszczonym rachunku ekonomicznym, w którym nie bierze się pod uwagę kosztów ekologicznych i społecznych związanych z monokulturową uprawą soi, transportem ziarna na dalekie odległości oraz przemysłowym chowem zwierząt.

Namawiamy organizacje i instytucje do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Udostępniamy nasze stanowiska i zachęcamy do ich wykorzystania.

Pisma z uwagami należy wysłać do 30 sierpnia.

Do pobrania: Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych
Uwagi należy wysłać pocztą oraz na adres e-mail: sylwester.litwiniak@minrol.gov.pl

Do pobrania: Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz
Uwagi należy wysłać pocztą oraz na adres e-mail: tatiana.woznicka@minrol.gov.pl

Zachęcamy także do zapoznania się z rozporządzaniem MRiRW i pismem przewodnim konsultacji publicznych w sprawie znaków graficznych znakowania bez GMO
oraz rozporządzeniem MRiRW i pismem przewodnim konsultacji publicznych w sprawie okresów karencji.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *