Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Murem za agroekologią!

Opublikowane przez Joanna Perzyna w dniu

„Agroekologia nie jest jedynie zbiorem praktyk rolniczych czy jedną z wielu innowacji. To zmiana paradygmatu w modelu systemu żywnościowego, która kieruje nas w stronę systemów różnorodnych, opartych na wiedzy i ekologii. Agroekologia dotyka również zagadnień związanych ze zmianą układu sił i relacji – wspiera pozycję rolników, lokalne podnoszenie wartości w łańcuchu wartości i uprzywilejowywanie krótkich łańcuchów wartości, które łączą konsumentów i producentów. Agroekologia nie jest jednym z narzędzi w starym zestawie, to jest kompletnie nowa skrzynka z narzędziami. UE musi uznać agroekologię za kluczową drogę dla transformacji unijnego systemu rolno-żywnościowego – wykorzystać cały potencjał agroekologii zgodnie z ramami tu przedstawionymi i przełożyć te założenia na polityki kształtujące system żywnościowy.”

To podsumowanie dokumentu podpisanego przez czołowe europejskie organizacje działające na rzecz przyjaznej środowisku transformacji europejskiego rolnictwa. Sygnatariusze powołują się na dwa ważne dokumenty: 10 elementów agroekologii wg FAO i 13 zasad agroekologii sformułowanych przez Panel Ekspertów Wysokiego Szczebla (ang. HLPE), przy Komitecie ds. Bezpieczeństwa Żywnościowego na Świecie. To już kolejny dokument, który jest wspólnym głosem społeczeństwa obywatelskiego, rolników i naukowców. Podkreślają oni, że wszystko zostało już wypracowane – są badania naukowe, które zostały przełożone na konkretne praktyki rolnicze, są narzędzia, które pozwalają mierzyć poziom tranzycji ekologicznej gospodarstw i innych elementów systemów żywnościowych. Jedyne, czego brak, to wola i determinacja, by przekuć wiedzę i praktyki w politykę na poziomie WPR.

O agroekologii można poczytać w naszej publikacji “Polityka na talerzu”

Agroekologia to zastosowanie nauki o ekosystemach dla projektowania i tworzenia zrównoważonych systemów żywnościowych, które szanują zasoby, są źródłem dochodu i żywności dla lokalnych społeczności. To koncepcja, która docenia tradycyjną wiedzę i szanuje środowisko naturalne, jako podstawy budowania trwałych systemów żywnościowych. Agroekologia jest strategią, czy ramą strategiczną, która pozwoli osiągnąć wszystkie europejskie cele i znacząco podnieść dochody mieszkańców obszarów wiejskich.

Moment publikacji dokumentu nie jest przypadkowy. Ważą się losy przyszłej WPR. Początkowo jej ambicje ekologiczne wydawały się nie mieć horyzontu – polityka rolna miała być spójna z Zielonym Ładem i zmierzać do realizacji wymagających i ważnych celów środowiskowych. Jednak w toku negocjacji jej ambicje zostały drastycznie ukrócone. Stąd wspólny apel środowisk naukowych, rolniczych i społeczeństwa obywatelskiego, które są przekonane, że tylko transformacja w duchu agroekologii jest gotową, sprawdzoną i całościową wizją transformacji europejskiego rolnictwa.

Dokument Agroekologiczne podejście 10 + 13 dla kształtowania polityki i transformacji systemów żywnościowych można przeczytać tutaj


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *