Rolnictwo ekologiczne w centrum polityki rolnej Unii Europejskiej

Opublikowane przez Joanna Perzyna w dniu

Nadchodzi nowa era transformacji WPR oraz łańcucha żywnościowego w Unii Europejskiej. Jej głównym instrumentem ma być rolnictwo ekologiczne oraz agroekologia – czytamy w Europejskim Planie Działania dla Rolnictwa Ekologicznego opublikowanym przez Komisję 25 marca 2021. Jego celem jest – zgodnie z założeniami strategii „Od pola do stołu” – podniesienie powierzchni gruntów rolnych pod produkcją ekologiczną do 25%. Dla Polski to ogromne wyzwanie, gdyż obecnie 3,1% użytków rolnych uprawiana jest ekologicznymi metodami.

Najwyższy czas, by właściwie wynagrodzić rolników ekologicznych i rolników rozpoczynających produkcję ekologiczną za ich wkład w zwiększanie korzyści społecznych i środowiskowych w całej UE. To ich praca w największej mierze przyczynia się do zachowania żywotności obszarów wiejskich, wysokiej jakości żywności oraz ochrony środowiska, gleb, różnorodności biologicznej, zasobów wodnych i stabilnego klimatu.

Komisja Europejska zaproponowała konkretne rozwiązania, a przede wszystkim środki finansowe, by wzmacniać rozwój rolnictwa ekologicznego w UE.

Europejski Plan Działania dla Rolnictwa Ekologicznego proponuje:
✔ 49 milionów euro na promocję żywności ekologicznej
✔ Włączenie żywności ekologicznej do systemu zamówień publicznych
✔ Obniżenie podatków dla produktów ekologicznych
✔ Organizowanie „Ekologicznego Dnia” w Unii Europejskiej każdego roku, aby sprawdzać poziom rozwoju unijnego rolnictwa ekologicznego
✔ Tworzenie bio-dystryktów regionów
✔ Wzmocnienie sieci doradczej dla rolnictwa ekologicznego i praktyk agroekologicznych
✔ Przeznaczenie co najmniej 30% z budżetu na badania i innowacje w obszarach rolnictwa, leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich dla badań w sektorze ekologicznym

„Jest to bardzo ważne, gdyż rolnictwo ekologiczne jest systemem opartym na wiedzy rolników na temat odpowiednich praktyk, metod i technologii chroniących glebę, wodę, powietrze oraz zapewniających wysoki dobrostan zwierząt gospodarskich” tłumaczy Justyna Zwolińska, ekspertka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia.

Komisja będzie wspierać badania i innowacje w ramach programu „Horyzont Europa” w zakresie alternatywnych źródeł  witamin i innych substancji pochodzących z produkcji ekologicznej oraz zbada sposoby wspierania wniosków o dodatki paszowe produkowane bez GMO, pasz opartych na owadach oraz morskich zasobach paszowych.

Europejski Plan Działania dla Rolnictwa Ekologicznego zakłada przekazanie środków zarówno na kształtowanie podaży jak i popytu na produkty ekologiczne. Państwa członkowskie w swoich Planach Strategicznych dla nowej WPR powinny wyznaczyć jasne cele i terminy realizacji w tym zakresie. Ustanowienie i organizacja „Ekologicznego dnia” w UE ma służyć sprawdzeniu poziomu rozwoju unijnego rolnictwa ekologicznego.

„Możemy skorzystać z oferty UE dla rolnictwa ekologicznego pod warunkiem mądrego planowania rozwoju tego sektora w Polsce. Konieczna jest zmiana Ramowego Planu dla Ekologicznego Rolnictwa i Żywności na lata 2021-27, przygotowanego w tym roku przez ministerstwo rolnictwa. Konieczna jest zmiana podejścia do rolnictwa ekologicznego w Polsce” komentuje Dorota Metera, ekspertka ds. rolnictwa ekologicznego KŻZ

Europejski Plan Działania dla Rolnictwa Ekologicznego można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej

Kategorie: WPR po 2023

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *