Raport IFOAM: ile razy musi wzrosnąć wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, by zostały osiągnięte unijne cele

Opublikowane przez Joanna Perzyna w dniu

29 czerwca 2021 roku IFOAM (Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego) opublikowała raport, z którego wynika, jakich nakładów ze strony Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich wymagać będzie osiągnięcie 25% powierzchni upraw prowadzonych w systemie ekologicznym do 2030 roku, zgodnie z celami unijnej Strategii “Od pola do stołu”. Polska ma sporo do nadrobienia: w ostatnich latach liczba gospodarstw ekologicznych zamiast rosnąć, spada średnio o 4,6% rocznie, a na sklepowych półkach przybywa zagranicznych produktów ekologicznych.

IFOAM szacuje, że dla osiągnięcia celu ze Strategii, Unia Europejska powinna przeznaczyć 3 do 5 razy więcej środków na wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego niż dotychczas. Niektóre z państw członkowskich powinny zwiększyć wsparcie nawet dziesięciokrotnie. Cele zawarte w Strategii “Od pola do stołu” są zgodne z wizją rozwoju UE zawartą w Europejskim Zielonym Ładzie i mają prowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Rolnictwo ekologiczne jest certyfikowanym systemem uprawy roślin i chowu zwierząt, który ogranicza środowiskowe skutki prowadzenia produkcji rolnej – przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych (które w przypadku rolnictwa konwencjonalnego pochodzą przede wszystkim z przemysłowego chowu zwierząt i użycia nawozów sztucznych) oraz do zachowania różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego. Chroni także takie zasoby jak woda i gleba, a konsumentom dostarcza żywności wysokiej jakości wolnej od pozostałości chemicznych środków ochrony roślin. Obecnie w Polsce jedynie 3,5% powierzchni upraw prowadzone jest w systemie ekologicznym.

Dla polskich producentów ekologicznych, oprócz wsparcia finansowego, ważne jest zniesienie biurokratycznych barier, które utrudniają codzienne funkcjonowanie w systemie rolnictwa ekologicznego” – dodaje Dorota Metera, ekspertka Koalicji Żywa Ziemi ds. rolnictwa ekologicznego.

Link do raportu IFOAM: https://www.organicseurope.bio/news/new-report-highlights-need-for-increased-support-to-organic-farming-in-future-cap-plans-to-reach-eu-25-target/

Fot. Stefan Widua


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *