Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Raport IFOAM: ile razy musi wzrosnąć wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, by zostały osiągnięte unijne cele

Opublikowane przez Joanna Perzyna w dniu

29 czerwca 2021 roku IFOAM (Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego) opublikowała raport, z którego wynika, jakich nakładów ze strony Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich wymagać będzie osiągnięcie 25% powierzchni upraw prowadzonych w systemie ekologicznym do 2030 roku, zgodnie z celami unijnej Strategii “Od pola do stołu”. Polska ma sporo do nadrobienia: w ostatnich latach liczba gospodarstw ekologicznych zamiast rosnąć, spada średnio o 4,6% rocznie, a na sklepowych półkach przybywa zagranicznych produktów ekologicznych.

IFOAM szacuje, że dla osiągnięcia celu ze Strategii, Unia Europejska powinna przeznaczyć 3 do 5 razy więcej środków na wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego niż dotychczas. Niektóre z państw członkowskich powinny zwiększyć wsparcie nawet dziesięciokrotnie. Cele zawarte w Strategii “Od pola do stołu” są zgodne z wizją rozwoju UE zawartą w Europejskim Zielonym Ładzie i mają prowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Rolnictwo ekologiczne jest certyfikowanym systemem uprawy roślin i chowu zwierząt, który ogranicza środowiskowe skutki prowadzenia produkcji rolnej – przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych (które w przypadku rolnictwa konwencjonalnego pochodzą przede wszystkim z przemysłowego chowu zwierząt i użycia nawozów sztucznych) oraz do zachowania różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego. Chroni także takie zasoby jak woda i gleba, a konsumentom dostarcza żywności wysokiej jakości wolnej od pozostałości chemicznych środków ochrony roślin. Obecnie w Polsce jedynie 3,5% powierzchni upraw prowadzone jest w systemie ekologicznym.

Dla polskich producentów ekologicznych, oprócz wsparcia finansowego, ważne jest zniesienie biurokratycznych barier, które utrudniają codzienne funkcjonowanie w systemie rolnictwa ekologicznego” – dodaje Dorota Metera, ekspertka Koalicji Żywa Ziemi ds. rolnictwa ekologicznego.

Link do raportu IFOAM: https://www.organicseurope.bio/news/new-report-highlights-need-for-increased-support-to-organic-farming-in-future-cap-plans-to-reach-eu-25-target/

Fot. Stefan Widua


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *