Wezwanie do działania dla dobrej żywności i dobrego rolnictwa

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

Co na stole?

W październiku 2020 tysiące Europejczyków podniosły – wirtualnie i na żywo – głos sprzeciwu wobec szkodliwego porozumienia dotyczącego przyszłości rolnictwa w Europie. Od tego czasu parlamentarzyści, ministrowie rolnictwa, a także Komisja Europejska prowadzili negocjacje nad kształtem reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), której budżet stanowi jedną trzecią całego budżetu Unii Europejskiej. W czerwcu 2021 osiągnęli porozumienie, w którym – dla zysku sektora rolnictwa przemysłowego – postanowili kontynuować model polityki nazywany „biznesem jak zwykle” (ang. business-as-usual). Ten rodzaj produkcji niszczy środowisko naturalne i różnorodność biologiczną, nakręca zmianę klimatu i zagraża przyszłości drobnego rolnictwa w Europie i na całym świecie.

Włącz się!

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nasze żądania muszą zostać usłyszane. Chcemy żywności dla ludzi, nie dla zysków! Żądamy natychmiastowego zwrotu – aby móc chronić gleby, wody, nasiona, producentów żywności, zwierzęta oraz żywność, którą jemy. Naukowcy mówią nam, że mamy tylko tę dekadę na sprawienie, by rolnictwo stało się dostosowane do przyszłości, a więc nie możemy pozwolić sobie na żadną stratę czasu. Od zaraz potrzebujemy całościowych reform w rolnictwie!

Dołącz do nas podczas dni akcji #GoodFoodGoodFarming, od 1 do 31 października 2021! W ostatnich trzech latach zmobilizowaliśmy setki wydarzeń, które odbyły się w wioskach, miasteczkach i miastach. Wywrzyjmy presją na naszych rządzących przy pomocy wielu zdecentralizowanych działań na całym kontynencie – aby reformy systemu żywnościowego i rolnictwa odpowiadały na wyzwania przyszłości. Spotkajmy się na żywo na demonstracji, proteście w formie pikniku, flash mob albo zorganizuj wydarzenie lub warsztaty online. Każda forma, która skieruje uwagę na naszą wspólną sprawę, jest mile widziana.

Razem możemy powiedzieć osobom podejmującym decyzje: teraz albo nigdy! Przestańcie co roku płacić 54 miliardy euro dopłat do kieszeni agroprzemysłu, podmiotów dokonujących grabieży ziemi i wielkich korporacji. Wesprzyjcie przejście w stronę praktyk rolnych, które są uczciwe wobec ludzi i naszej planety.

Weź garnki i patelnie i zrób trochę hałasu dla suwerenności żywnościowej i agroekologii. Chcemy:

– dostępu do lokalnej, zdrowej i kulturowo odpowiedniej żywności dla wszystkich
– żywych obszarów wiejskich i więcej ludzi pracujących w rolnictwie
– zakazu GMO i większego ograniczenia chemicznych pestycydów i nawozów
– uczciwych dochodów i przyzwoitych warunków pracy dla rolników, robotników rolnych, pasterzy i rybaków
– dopłat, które wesprą rolników w przejściu na bardziej zrównoważone praktyki
– ochrony różnorodności biologicznej, środowiska i klimatu
– wyższego dobrostanu zwierząt i produktów zwierzęcych w mniejszej ilości, za to wyższej jakości
– międzynarodowych porozumień handlowych, które chronią prawa człowieka i wspierają wysiłki na rzecz budowania systemów sprawiedliwych społecznie i ekologicznie odpornych
– większego udziału rolników, konsumentów i aktywistów w podejmowaniu decyzji politycznych

Dlaczego teraz?

Instytucje europejskie i władze krajowe podczas wdrażania WPR, które w każdym z państw przebiega przy udziale społeczeństwa obywatelskiego, wciąż mogą zwiększyć jej społeczne i środowiskowe ambicje. To właściwy moment dla nas, by zacząć działać żądając więcej agroekologicznego i zrównoważonego wsparcia dla naszych społeczności oraz praktyk przyjaznych klimatowi i środowisku naturalnemu. Wraz z Komisją Europejską, państwa członkowskie muszą dostosować politykę w zakresie żywności i rolnictwa do celów Europejskiego Zielonego Ładu. Musimy upewnić się, że instytucje dotrzymują swoich obietnic i działają na rzecz zmniejszenia zużycia pestycydów, nawozów i antybiotyków oraz zwiększenia znaczenia i wielkości produkcji ekologicznej. Jeśli chcemy przeciwdziałać kryzysowi klimatu i różnorodności biologicznej, musimy drastycznie zredukować emisje i zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa przemysłowego.

Aby zapisać się na CALL TO ACTION FOR GOOD FOOD GOOD FARMING (WEZWANIE DO DZIAŁANIA DLA DOBREJ ŻYWNOŚCI DOBREGO ROLNICTWA) i zaangażować się w dni akcji, skontaktuj się z info@goodfoodgoodfarming.eu

Zachęcamy do kontaktu z naszą Koalicją Żywa Ziemia pisząc na e-mail: kontakt@koalicjazywaziemia.pl, która koordynuje działania w ramach Europejskich Dni Akcji w Polsce.

Więcej informacji na www.gfgf.eu.

Wspierają nas
Agroecology Europe +++ Agroecology in Action [Belgium] +++ Aplinkosaugos koalicija
[Lithuania] +++ ARC2020 +++ BirdLife Europe +++ CambiamoAgricoltura [Italy] +++
Compassion in World Farming +++ EuroNatur [Germany] +++ European Coordination Via
Campesina +++ European Public Health Alliance +++ Euryfa +++ Friends of the Earth Europe
+++ IFOAM Organics Europe +++ Institute for Agriculture and Trade Policy +++ Koalicja Żywa
Ziemia [Poland] +++ Por Otra PAC [Spain] +++ Slow Food Europe +++ Society for Territorial
and Environmental Prosperity [Bulgaria] +++ Urgenci +++ Wir haben es satt! [Germany] +++
Voedsel anders [the Netherlands] +++ Wemove… i wiele innych!
Zobacz www.gfgf.eu/aboutus.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *