Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Milion obywateli UE za zakończeniem ery syntetycznych pestycydów

Opublikowane przez Marcin Wrzos w dniu

Zbieranie podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską (EIO) „Ratujmy Pszczoły i Rolników” zakończyło się sukcesem. W ciągu 12 miesięcy poparło ją 1,2 miliona obywateli UE. Jeśli inicjatywa zostanie zatwierdzona przez Komisję Europejską, zarówno Komisja Europejska (KE) jak i Parlament Europejski (PE) będą musiały odpowiedzieć na żądania obywateli dotyczące transformacji w kierunku rolnictwa wolnego od pestycydów i przyjaznego pszczołom.

Kampanię zbierania podpisów bardzo utrudniła pandemia Covid-19, ponieważ niemal przez cały rok nie mogły odbywać się żadne wydarzenia publiczne. Teraz podpisy zebrane pod Inicjatywą zostały przekazane do władz krajowych w celu ich weryfikacji. Proces ten może potrwać nawet trzy miesiące. Jeśli liczba ważnych podpisów przekroczy milion, KE będzie zobowiązana do zatwierdzenia EIO.

Do tej pory tylko 6 ze108 rozpoczętych EIO uzyskało wymaganą liczbę podpisów i zostało pomyślnie zweryfikowane przez KE (mniej niż 6%). Pomyślnie zakończone EIO nakładają na KE obowiązek przeanalizowania i odpowiedzi na żądania obywateli. PE zorganizuje wysłuchanie 7 członków Komitetu Obywatelskiego oraz będzie miał możliwość napisania i przegłosowania rezolucji odpowiadającej na żądania obywateli.

W 2017 r. organizacje pozarządowe w ciągu pół roku zebrały ponad 1,3 mln podpisów w ramach EIO STOP Glifosatowi. Dzięki temu proces przedłużenia zezwolenie na stosowanie glifosatu stał się bardziej przejrzysty i wzmocniono w nim rolę strony społecznej. Druga udana inicjatywa antypestycydowa jest niezwykle istotna, ponieważ wzmacnia presję na KE, aby ta zaktualizowała plany przejścia na rolnictwo bardziej przyjazne środowisku.

Europejska Inicjatywa Obywatelska wysyła jasną wiadomość do UE: Obywatele UE popierają cel redukcji pestycydów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, ale żądają więcej niż proponowana 50% redukcja, która według naukowców nie zapobiegnie zanikowi bioróżnorodności. Celem musi być rolnictwo wolne od syntetycznych pestycydów w ciągu 15 lat” – powiedział Dr. Helmut Burtscher-Schaden, działacz kampanii Global2000 i przedstawiciel komitetu obywatelskiego EIO.

Szacuje się, że ok. 15 mld euro z rocznej produkcji rolnej zależy bezpośrednio od zapylaczy. Przemysłowe rolnictwo tworzy monokultury i redukuje różnorodność biologiczną. Według badań przeprowadzonych 2017 roku w Niemczech, w ciągu 25 lat zaobserwowano spadek liczebność owadów aż o 76%. Jest to tym bardziej niepokojące, że badania przeprowadzono w rezerwatach przyrody i obszarach chronionych, a nie na terenach rolniczych.

Ewa Sufin-Jacquemart z Koalicji Żywa Ziemia komentuje: „To nie dotyczy tylko zachodniej Europy. W Polsce również konsekwencje intensywnego rolnictwa opartego na użyciu pestycydów są katastrofalne dla przyrody: pszczoły oraz inne zapylacze i owady znikają z naszych krajobrazów, a wraz z nimi kiedyś powszechnie spotykane gatunki ptaków, takie jak skowronek czy czajka. W Polsce, Bułgarii czy na Łotwie, ornitolodzy obserwują jeszcze szybsze kurczenie się populacji ptaków polnych niż np. w Niemczech, a przyczyniają się do tego m.in. unijne dotacje, które wspierają produkcję rolną szkodliwą dla środowiska”.

EIO „Ratujmy pszczoły i rolników” wzywa do 1) ograniczenia stosowania syntetycznych pestycydów o 80% do 2030 r. i całkowitej rezygnacji z nich. do 2035 r. w UE, 2) działań na rzecz przywracania bioróżnorodności na terenach rolniczych oraz 3) wsparcia dla rolników w przechodzeniu na zrównoważone metody produkcji.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *