Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego WPR 2023-2027

Opublikowane przez Dorota Metera w dniu

W cieniu szczytu klimatycznego COP26, który odbywa się w Glasgow rozpoczęły się konsultacje publiczne prowadzone w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027. Od kształtu ostatecznej wersji projektu zależy realizacja celów zapisanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Każdy głos w tych konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przyczyni się do lepszego wykorzystania publicznych pieniędzy na dobra publiczne. Termin składania uwag to 25 listopada.

Kluczowe dla ochrony środowiska będzie uwzględnienie w Planie Strategicznym dwóch strategii unijnych: strategii „Od pola do stołu”* i strategii na rzecz bioróżnorodności**. Jeśli odwrócenie procesów utraty różnorodności biologicznej ma być realne, to przede wszystkim należy dążyć do jak największego wsparcia dla rolników, którzy ograniczają chemiczne środki ochrony roślin i stosują metody biologicznej ochrony roślin. Tymczasem zaplanowano wsparcie zaledwie do powierzchni 5 tys. ha upraw roślin chronionych biologicznie.

Do poprawy stanu różnorodności biologicznej mógłby się przyczynić rozwój rolnictwa ekologicznego. W Unii Europejskiej do 2030 roku uprawy ekologiczne mają zajmować 25% całkowitej powierzchni upraw. W Polsce w 2021 r. stanowią one ok. 446 tys. ha, co stanowi ok. 3,07% powierzchni użytków rolnych. W planach MRiRW coroczne wsparcie ma objąć ok. 500 tys. ha. Wprawdzie założono, że do roku 2027 powierzchnia upraw ekologicznych wzrośnie do 7% ogólnej powierzchni użytków rolnych, ale skoro wsparcie w ramach ekoschematu zaplanowano tylko do 3,52% powierzchni, to część rolników nie będzie miała szans na dotacje do powierzchni upraw.

Dla porównania na rolnictwo ekologiczne przewidziano 746,03 mln euro, na ochronę biologiczną 2,2 mln euro, a na tzw. ekoschemat „Uproszczone systemy uprawy”, w którym podstawową metodą walki z chwastami jest stosowanie herbicydów totalnych, aż 511,77 mln euro. Ten ostatni schemat nie zasługuje na nazwę ekoschematu i powinien być nazywany „schematem herbicydowym”.

Trudno przypuszczać, że do celów środowiskowych i klimatycznych przyczyni się wsparcie do produkcji buraków cukrowych (362,50 mln euro), pomidorów (10,5 mln euro) i truskawek (51,28 mln euro) jeśli w ich uprawie będzie stosowana pełna chemiczna ochrona roślin i nawozy syntetyczne.

Miejmy nadzieję, że rolnicy zachęceni wsparciem do „interwencji”: „Tworzenie zadrzewień śródpolnych”, „Zakładanie systemów rolno-leśnych” oraz ekoschematami: „Utrzymanie zadrzewień śródpolnych” i „Utrzymanie systemów rolno-leśnych” przyczynią się do realizacji planu posadzenia 3 mln drzew do roku 2030.

Prognozując wpływ jaki może mieć Plan Strategiczny WPR 2023-2027 trzeba patrzeć przez „zielone okulary”, mając na uwadze cele ochrony środowiska wskazane w dwóch najważniejszych dla rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody strategiach UE: strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. Oprócz polityki unijnej ważna jest także własna wizja otoczenia, w jakim chcemy żyć przez najbliższe lata. Jeśli chcemy żyć w czystym i bogatym biologicznie środowisku oraz jeść produkty wysokiej jakości biologicznej, to wspierajmy w konsultacjach ekoschematy, dzięki którym rolnik z naszych podatków otrzyma odpowiednie wynagrodzenie za usługi ekosystemowe i dobra publiczne” – mówi Dorota Metera, ekspertka Koalicji Żywa Ziemia.

——————

* Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego 

Strategia sformułowana przez Komisję Europejską w 2020 r. jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu. Plan zawiera nową, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu strategię na rzecz wzrostu w celu pobudzenia gospodarki, poprawy zdrowia i jakości życia ludzi, dbania o przyrodę.

Cele ochrony środowiska: 

S1 Ograniczenie nadmiernego nawożenia; 

S3 Ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu ludzi i zwierząt; 

S4 Zmniejszenie wpływu chowu zwierząt gospodarskich na środowisko; 

S5 Poprawa dobrostanu zwierząt; 

S6 Rozszerzenie uprawy sprzyjającej pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebą; 

S7 Odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej; 

S8 Promowanie rolnictwa ekologicznego; 

S9 Rozwój zrównoważonej produkcji ryb i żywności pochodzenia morskiego.

** Unijna strategia na rzecz różnorodności biologicznej 2030 

Nowa strategia ochrony różnorodności biologicznej w Europie zmierzająca do powstrzymania degradacji ekosystemów lądowych i morskich, dalszych strat różnorodności biologicznej oraz szkód społecznych i gospodarczych z nimi związanych.

Cele ochrony środowiska: 

T1 Objęcie co najmniej 30% gruntów i 30% mórz obszarami chronionymi do 2030 r.; 

T2 Zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego i elementów krajobrazu charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną na gruntach rolnych; 

T3 Powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających; 

T4 Ograniczenie stosowania pestycydów i ich szkodliwych skutków o 50 proc. do 2030 r.; 

T5 Przywrócenie co najmniej 25 tys. km rzek w UE do stanu charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących 

T6 Zasadzenie 3 mld drzew do 2030 r.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *