Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego naciskają na KE

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

Kilkaset organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy podpisało się pod otwartym listem do Komisji Europejskiej. W najbliższych miesiącach Komisja oceniać będzie przygotowane przez państwa członkowskie plany strategiczne dla reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). To dokumenty, w których kraje określają, jak osiągać będą unijne cele, przede wszystkim te związane z klimatem i środowiskiem. Jednak projekty dokumentów, a także sam proces przeprowadzania konsultacji społecznych, budzą wiele wątpliwości: europejskie, a także polskie organizacje obawiają się, że ostatni krok w reformie WPR posłuży obniżeniu jej ambicji środowiskowych.

List Otwarty do Komisji Europejskiej

Jednym z ważnych założeń reformy Wspólnej Polityki Rolnej jest dążenie państw członkowskich do zwiększenia poprzez plany strategiczne ogólnego wkładu w osiąganie określonych celów środowiskowych i klimatycznych. Szczególny niepokój organizacji społecznych budzi fakt, że niektóre państwa zmierzają w dokładnie przeciwnym kierunku (np. taką tendencję widać w planie francuskim i bułgarskim). Służy temu m.in. wspieranie w ramach ekoschematów praktyk, które nie mają udowodnionego naukowo pozytywnego wpływu na środowisko.

Zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu państwa członkowskie powinny w ramach swoich planów strategicznych oferować rolnikom dodatkowe wsparcie na działania, które przyczyniają się do transformacji w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych, takie jak działania w zakresie rolnictwa ekologicznego, dobrostanu zwierząt, redukcji zużycia pestycydów lub nawozów chemicznych. Zdaniem organizacji społecznych w większości krajów takiego wsparcia nie zapisano. Poważne wątpliwości budzi również brak determinacji państw członkowskich w rzeczywistym wspieraniu małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Stoi to w rażącej sprzeczności z deklarowanym wcześniej celami reformy WPR.

Organizacje społeczne wyrażają nadzieję, że w planach strategicznych zostaną uwzględnione cele strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej, wraz z jasną ścieżką dla ich osiągnięcia, wykraczającą poza dobrą wolę i intencje. Nie najlepiej oceniają również przejrzystość procesu uchwalania planów strategicznych i apelują o sprawdzenie istniejących procedur.

O zatwierdzeniu planów strategicznych zdecyduje Kolegium Komisarzy. Organizacje społeczne apelują do unijnych komisarzy, aby zachęcili państwa członkowskie do wprowadzania takich rozwiązań, które będą służyć powstaniu sprawiedliwszych i bardziej ekologicznych planów strategicznych dla reformy WPR, a nie będą się ograniczać do wprowadzania jedynie minimalnych wymogów. W razie, gdyby plany strategiczne nie odpowiadały zapisanym w WPR celom, organizacje społeczne domagają się ich odrzucenia. Krajowe plany strategiczne mają być przesłane do Komisji Europejskiej najpóźniej 1 stycznia 2022 roku.

“Alarmującym przykładem jest polski plan strategiczny, gdzie projektowana jest taka dystrybucja środków, która wesprze produkcję opartą na szerokim wykorzystaniu produktów agrochemicznych oraz intensyfikację produkcji zwierzęcej ukrytą pod enigmatycznym hasłem zrównoważenia” – komentuje Justyna Zwolińska, koordynatorka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia.

Fot. Pixabay/WFranz


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *