Woda, której zabraknie. Ochrona zasobów wodnych na terenach rolniczych

Opublikowane przez Joanna Perzyna w dniu

Zasoby słodkiej wody na świecie stanowią jedynie 2,5 % zasobów wodnych świata. Większość zamknięta jest w topniejących lodowcach i pod ziemią. Globalnie człowiek może korzystać tylko z 1% zasobów wody. Ale to tylko średnia wartość. Polska jest krajem, z jednym z najgorszych współczynników wody pitnej przypadającej na jednego mieszkańca w UE.

W Polsce już właściwie wszystkie regiony zagrożone są suszą. Jest to w dużej mierze efekt wieloletniej gospodarki wodnej nastawionej na odwodnienie, a nie zatrzymanie opadów. Prowadzona polityka wodna nie tylko nie poprawia sytuacji, a często prowadzi do pogłębiania niedoborów wody.

Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego powodują, że wysychają całe pojezierza (co widać szczególnie w Wielkopolsce). Prognoza na przyszłe lata jest raczej pesymistyczna; zmiany klimatu będą postępować, co nie pozostanie bez wpływu na sytuację hydrologiczną. Co prawda suma opadów utrzymuje się na takim samym poziomie, ale ich rozkład i intensywność się zmienia. A to oznacza coraz częstsze i bardziej dotkliwe susze.

Co w takiej sytuacji należy zrobić? Radykalnie zmienić politykę wodną. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który zrealizowaliśmy we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym i Fundacją im. Heinricha Bölla.

Film powstał dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *