Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Woda, której zabraknie. Ochrona zasobów wodnych na terenach rolniczych

Opublikowane przez Joanna Perzyna w dniu

Zasoby słodkiej wody na świecie stanowią jedynie 2,5 % zasobów wodnych świata. Większość zamknięta jest w topniejących lodowcach i pod ziemią. Globalnie człowiek może korzystać tylko z 1% zasobów wody. Ale to tylko średnia wartość. Polska jest krajem, z jednym z najgorszych współczynników wody pitnej przypadającej na jednego mieszkańca w UE.

W Polsce już właściwie wszystkie regiony zagrożone są suszą. Jest to w dużej mierze efekt wieloletniej gospodarki wodnej nastawionej na odwodnienie, a nie zatrzymanie opadów. Prowadzona polityka wodna nie tylko nie poprawia sytuacji, a często prowadzi do pogłębiania niedoborów wody.

Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego powodują, że wysychają całe pojezierza (co widać szczególnie w Wielkopolsce). Prognoza na przyszłe lata jest raczej pesymistyczna; zmiany klimatu będą postępować, co nie pozostanie bez wpływu na sytuację hydrologiczną. Co prawda suma opadów utrzymuje się na takim samym poziomie, ale ich rozkład i intensywność się zmienia. A to oznacza coraz częstsze i bardziej dotkliwe susze.

Co w takiej sytuacji należy zrobić? Radykalnie zmienić politykę wodną. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który zrealizowaliśmy we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym i Fundacją im. Heinricha Bölla.

Film powstał dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *