Co kryje się w twoich włosach? Dołącz do akcji „Pestycydy – sprawdź się!”

Opublikowane przez Marcin Wrzos w dniu

W maju 2020 r. UE opublikowała strategię „Od Pola do Stołu” – deklarację intencji, która może odegrać znaczącą rolę w przekształcaniu naszych systemów żywnościowych. Jednym z jej celów jest ograniczenie stosowania pestycydów w UE o 50 % do roku 2030. Ponieważ nie jest prawnie wiążący kwestionują go rządy krajowe i lobby agrochemiczne. Obecnie UE wprowadza zmiany w przepisach dotyczących pestycydów, ale istnieje niebezpieczeństwo, że będą one znacznie mniej ambitne, niż życzyliby sobie tego obywatele UE.

Ponieważ chcemy, aby cele redukcji pozostały ambitne i stały się prawnie wiążące chcemy pokazać, jak poważnym zagrożeniem dla nas wszystkich jest stosowanie pestycydów. Dlatego włączamy się w kampanię „Pestycydy – Sprawdź się!” (Pesticide – CheckUp). W jej ramach prosimy obywateli UE, aby poddali swoje włosy testom na obecność pozostałości 30 różnych pestycydów.

W swojej pracy stosujecie pestycydy, albo mieszkacie na terenach rolniczych i jesteście bezpośrednio narażeni na ich obecność? Zachęcamy Was do zrobienia testu. Pobranie próbek jest łatwe i bezbolesne. Dlaczego włosy? Pestycydy obecne w organizmie są wbudowywane w strukturę włosa. Włosy rosną średnio 1 centymetr na miesiąc i zachowują pamięć o naszej ekspozycji np. właśnie na pestycydy. Dlatego analiza pierwszych 3 centymetrów pozwala nam ocenić narażenie na pestycydy w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

„Pestycydy – sprawdź się!” są projektem społecznym. Każdy uczestnik zamawia zestaw do pobrania próbki za 15 euro. Zestaw do pobrania próbki zawiera koszt odesłanie próbki do laboratorium. Wysyłając swoją próbkę do laboratorium wnosisz wkład we wspólny wysiłek i otrzymasz podsumowanie wyników całej kampanii.

Więcej informacji o sposobie przeprowadzenia testu: https://en.expozom.com/products/gfgf-pesticides-checkup-pol#22943476

Pestycydy stanowią poważne zagrożenie dla naszych systemów żywnościowych i rolniczych. Na polach zabijają one zapylacze, takie jak pszczoły, i obniżają jakość gleby. Zagrażają zdrowiu rolników i osób pracujących na polach. Ich toksyczny wpływ nie kończy się na bramie gospodarstwa: poprzez żywność, którą spożywamy, przedostają się do naszych ciał i bliskiego otoczenia.

W ubiegłym roku 1,2 miliona obywateli UE podpisało się pod europejską inicjatywą obywatelską „Ratujmy pszczoły i rolników”. Wspólnie wzywamy do drastycznego ograniczenia stosowania pestycydów. Podczas gdy obywatele, rolnicy, naukowcy i wiele innych osób domaga się zaprzestania stosowania pestycydów, decydenci UE wahają się przed wprowadzeniem zmian. Zrób test, pokaż skalę problemu!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *