Rolnictwo ekologiczne i inne zrównoważone formy gospodarowania ziemią. Grass 2022 – materiały z konferencji

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

Rolnictwo ekologiczne rozwija się na całym świecie bardzo dynamicznie. Unia Europejska chce, żeby do 2030 r. ten sposób produkcji objął 25% powierzchni użytków rolnych. W Polsce jednak rozwój tego sektora idzie bardzo opornie. W Krajowym Planie Strategicznym polski rząd zapisał cel dla rolnictwa ekologicznego w wysokości 7%. Będzie on jednak bardzo trudny do osiągnięcia, ponieważ wsparciem będzie objęta tylko połowa gruntów (3,52%).

W tej części konferencji „Zrównoważone rolnictwo dla zrównoważonego morza – przyszłość rolnictwa w Polsce i w Europie. GRASS 2022” staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje oraz o powody tak słabego zainteresowania w Polsce bardziej zrównoważonymi metodami produkcji.

Dr. inż. Urszula Sołtysiak, która pełni funkcję rzecznika Polskiej Izby Żywności Ekologicznej szukała odpowiedzi na pytanie, czy rolnictwo ekologiczne jest w stanie wyżywić Europę i świat.

Dorota Metera, prezeska firmy Bioexpert w swoim wystąpieniu skupiła się na szansach i barierach dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Prezentacja jest dostępna tutaj: D.Metera_rolnictwo ekologiczne w Polsce szanse i bariery

Marcin Wójcik, rolnik ekologiczny, hodowca, Gospodarstwo Rolne „OIKOS”, Stowarzyszenie Hodowców Bydła „Pastwisko” mówił o agroleśnictwie i rolnictwie regeneratywnym. Prezentację można pobrać tutaj: M.Wójcik_Agroleśnistwo i rolnictwo regeneratywne

Debata do obejrzenia tutaj:

Konferencja została zorganizowana prze nas wraz z Polskim Klubem Ekologicznym i Coalition Clean Baltic. Przedmiotem dwudniowej konferencji była prezentacja i wymiana wiedzy (debaty, wykłady) na temat rozwiązań dotyczących przyszłości rolnictwa w Polsce i w Europie. Sukcesywnie będziemy udostępniać materiały z poszczególnych części konferencji. Nagranie całej konferencji dostępne jest już na naszym kanale na YouTube.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *