Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Europejskie Dni Akcji 2022. Zaangażuj się i dołącz do nas w październiku!

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

W październiku 2021 roku tysiące Europejczyków domagało się zdrowych i trwałych systemów żywnościowych. W tym roku ponownie protestujemy, by żądać zasadniczych zmian i odejścia od dyktowanego przez agroprzemysł modelu rolnictwa, które szkodzi ludziom, klimatowi i środowisku! Wspólnie uhonorujmy rolników i lokalne społeczności – oni pokazują nam, że istnieją alternatywy: zrównoważone i gotowe na wyzwania przyszłości systemy żywnościowe.

Dlaczego warto się włączyć?

System żywnościowy w Unii Europejskiej nie działa. UE co roku przeznacza trzecią część swojego budżetu na sektor rolno-żywnościowy, ale wciąż nie może poradzić sobie z jego najbardziej palącymi problemami: utratą różnorodności biologicznej, kryzysem klimatycznym i marginalizacją rolników. Kiedy gospodarstwa rodzinne tracą swoje pozycje, widzimy jak wielki agrobiznes przejmuje kontrolę nad naszą ziemią, naszymi nasionami, zwierzętami, oraz żywnością, którą jemy. Zamiast współpracować z naturą, produkcja agroprzemysłowa jest uzależniona od ogromnej ilości syntetycznych pestycydów, które zagrażają różnorodności biologicznej gospodarstw i niszczą żyzność gleb.

Już sam ten fakt jest przerażający, a wiele pestycydów zagraża także ludzkiemu zdrowiu. Poprzez powietrze, którym oddychamy i żywność, którą jemy, pestycydy mogą również dostawać się do naszych organizmów. Co roku około 1,6 miliona rolników i pracowników rolnych w Europie cierpi z powodu ostrego zatrucia pestycydami. Toksyczny biznes pestycydowy się opłaca: garść firm agrochemicznych czerpie olbrzymie zyski kosztem rolników, pracowników rolnych, społeczności wiejskich, naszego środowiska i zdrowia. To musi się skończyć!

Teraz jest właściwy moment!

W tym roku UE podejmie kluczowe decyzje w kwestii używania pestycydów. Potrzebujemy wiążących celów, które zapewnią redukcję stosowania syntetycznych pestycydów w rolnictwie UE i wesprą rolników w przechodzeniu na metody agroekologiczne. Musimy podjąć natychmiastowe działania, i nie pozwolić, by politycy dalej tracili czas. Decydenci muszą wiedzieć, że działać trzeba teraz! Naukowcy mówią nam, że mamy dekadę, by uczynić rolnictwo gotowym na wyzwania przyszłości. Wesprzeć przejście na rolnictwo, które jest uczciwe wobec ludzi i natury! UE musi w końcu odnieść sukces w projektowaniu przejścia w stronę zrównoważonych systemów rolno-żywnościowych. Potrzebujemy polityki, która chronić będzie różnorodność biologiczną, a także ludzkie zdrowie oraz zagwarantuje uczciwą i bezpieczną pracę producentom żywności.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy sprawić, żeby nasze żądania zostały usłyszane. Chcemy żywności dla ludzi, nie dla zysków. Żądamy natychmiastowego zwrotu o 180 stopni, by wesprzeć producentów żywności i chronić gleby, wody, nasiona, zwierzęta oraz żywność, którą jemy.

Dołącz do nas podczas Dni Akcji #GoodFoodGoodFarming od 1 do 31 października 2022. Piąty raz z rzędu mobilizujemy tysiące ludzi podczas setek wydarzeń, które odbywają się w gospodarstwach, wsiach, miasteczkach i miastach całej UE, a także poza nią. Poprzez wiele zdecentralizowanych działań na całym kontynencie wywrzemy presję na władze krajowe i unijne – by nastało rolnictwo na miarę przyszłości. Zgromadźmy się na żywo na demonstracji, proteście w formie pikniku, zupie Disco, flash mob, zorganizujmy wydarzenie czy warsztat online.

Weź garnki i patelnie! Zrób trochę hałasu dla:

– detoksu rolnictwa UE z pestycydów
– wsparcia dla rolników przechodzących na praktyki agroekologiczne
– dostępu do lokalnej i zdrowej żywności dla wszystkich
– nie dla GMO
– redukcji w stosowaniu nawozów syntetycznych
– ochrony różnorodności biologicznej, środowiska i klimatu
– uczciwych dochodów i warunków pracy dla rolników, pasterzy i rybaków; wyższego dobrostanu dla zwierząt i produktów odzwierzęcych w mniejszej ilości, ale lepszej jakości
– porozumień z zakresu handlu międzynarodowego, które chronią prawa człowieka i wspierają wysiłki na rzecz tworzenia społeczeństw sprawiedliwych pod względem społecznym i odpornych w kwestiach środowiskowych
– większej ilości ludzi uprawiających ziemię i lepszych szans dla młodych w sektorze rolnym
– odwrócenia tendencji spadkowych w populacjach pszczół, ptaków, i innych zwierząt potrzebnych dla zrównoważonego rolnictwa i zdrowych ekosystemów
– większego udziału rolników, konsumentów i aktywistów w politycznych procesach decyzyjnych

Chcesz zarejestrować swoje wydarzenie? Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy na stronę: https://www.goodfoodgoodfarming.eu/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *