„Pestycydy – Sprawdź się!” – raport z badań

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

W maju i czerwcu obywatele UE poddali swoje włosy testom na obecność pestycydów. Dziś ukazał się podsumowujący raport, który przedstawia wyniki i główne wnioski. Projekt „Pestycydy – Sprawdź się!” (Pesticide – CheckUp) został stworzony przez społeczną organizację Good Food Good Farming (GFGF) i EXPOZOM. W Polsce partnerem akcji była Koalicja Żywa Ziemia oraz FoodRentgen.

Raport jest do pobrania tutaj: https://www.goodfoodgoodfarming.eu/wp-content/uploads/2022/10/Pesticide-CheckUp-Report_FINAL.pdf

Projekt został zrealizowany przez partnerów z 10 różnych krajów: Belgii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Holandii, Łotwy, Polski i Hiszpanii. Analiza włosów w laboratorium pozwala zmierzyć osobistą ekspozycję i zidentyfikować substancje, na które byliśmy narażeni. W raporcie przedstawiono wyniki analiz 300 próbek włosów od obywateli europejskich, które zostały przebadane pod kątem obecności 30 różnych insektycydów, fungicydów i herbicydów.

„Pestycydy – Sprawdź się!” jest projektem nauki obywatelskiej. Ma na celu podniesienie świadomości na temat narażenia na pestycydy wśród Europejczyków. Użytkownicy pestycydów, tacy jak rolnicy i pracownicy polowi, ale także konsumenci żywności są narażeni na kontakt z tymi toksycznymi substancjami. Ze względu na ich niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, badania nad pestycydami są potrzebne, aby skutecznie eliminować zagrożenie jakie niosą.

W 2020 roku w Unii Europejskiej zużyto ponad 325 tys. ton pestycydów, z czego ponad 90% do celów rolniczych. Pestycydy to związki chemiczne, które zwalczają szkodniki lub choroby roślin w rolnictwie. Należą do nich herbicydy (do zwalczania chwastów), insektycydy (do zwalczania owadów) czy fungicydy (do zwalczania pleśni). Stosowanie pestycydów w rolnictwie odbywa się głównie poprzez opryskiwanie upraw. Niestety, duża część stosowanych pestycydów nie dociera do miejsca docelowego i ulega rozproszeniu w środowisku. Bliskość opryskiwanych upraw naraża więc również mieszkańców wsi na kontakt z tymi chemikaliami.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *