Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Konkurs WWF na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2023 rozstrzygnięty!

Opublikowane przez Janek w dniu

Zwycięzcami etapu krajowego konkursu Fundacji WWF Polska na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego są państwo Halina i Waldemar Żebrowscy z województwa mazowieckiego, którzy prowadzą ekologiczne gospodarstwo Turna w sposób przyjazny środowisku morskiemu, czyli w sposób ograniczający odpływ azotu i fosforu do wód. Finał polskiej edycji konkursu odbył się podczas XXIII Mazowieckich Dni Rolnictwa w Płońsku. Konkurs zorganizowano pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Koalicji Żywa Ziemia.

 

Jury konkursu, złożone z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Koalicji Żywa Ziemia oraz przedstawicieli Fundacji WWF Polska, brało przede wszystkim pod uwagę prośrodowiskowe podejście państwa Żebrowskich w prowadzeniu gospodarstwa, które przyczynia się do ochrony wód przed zanieczyszczeniem substancjami biogennymi (związkami azotu i fosforu). Rodzina Żebrowskich wdraża przyjazne dla środowiska praktyki, wśród których należy wymienić połączenie produkcji zwierzęcej wraz z roślinną (zamknięty obieg materii), aplikowanie nawozów naturalnych za pomocą węży wleczonych, odpowiednie miejsca przechowywania nawozów i kiszonek zabezpieczających przez odciekami, stosowanie wypasu całorocznego, użycie poplonów i międzyplonów, utrzymanie całorocznej okrywy roślinnej, produkcja paszy na miejscu czy pozostawianie 10 metrowych stref buforowych wzdłuż cieków. Na terenie gospodarstwa znajduje się przetwórnia Turvita. Państwo Żebrowscy skutecznie łączą ochronę przyrody z przynoszącą korzyści finansowe produkcją nabiału, który w większości sprzedawany jest w opakowaniach szklanych. Sposób gospodarowania rolników stwarza dogodne miejsce do bytowania zwierząt, co zwiększa różnorodność biologiczną terenów otwartych. Do tego rolnicy współpracują i dzielą się swoją wiedzą z innymi rolnikami, z kołem gospodyń wiejskich i lokalną społecznością. Państwo Żebrowscy otrzymali w konkursie nagrodę w wysokości 1000 euro.

II miejsce oraz nagroda w wysokości 500 euro zostały przyznane państwu Kindze i Jarosławowi Tarnickim, którzy prowadzą gospodarstwo w sposób konwencjonalny w województwie kujawsko-pomorskim.

III miejsce oraz nagrodę w wysokości 300 euro otrzymała pani Anna Panter prowadząca gospodarstwo w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Celem konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Koalicji Żywa Ziemia, jest promowanie praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych z gospodarstwa do wód – praktyk, które przyczyniają się do zmniejszenia eutrofizacji, ograniczenia zakwitów sinic i zamykania z tego powodu kąpielisk, oraz powstawania w Bałtyku obszarów przydennych z małą ilością tlenu lub tego tlenu pozbawionych, tzw. martwych stref.

Zachęcamy wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych znajdujących się w zlewisku Morza Bałtyckiego do wdrożenia, wzorem naszych laureatów, rozwiązań, które ograniczają emisję związków azotu i fosforu, biorą pod uwagę zmianę klimatu, poprawiają jakość wód i przyczyniają się do ochrony gleby oraz różnorodności biologicznej.

WWF już od 2009 r. przyznaje tytuł Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego za stosowanie w gospodarstwie praktyk redukujących odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód. Nadmiar substancji biogennych prowadzi do poważnego zaburzenia ekosystemu, którego efektem są rozległe zakwity glonów i sinic, brak tlenu na dużych głębokościach oraz powiększanie obszarów przydennych z małą ilością tlenu lub całkowitym brakiem tlenu, tzw. martwych stref.

Do tej pory już ponad 70 rolników i rolniczek, których gospodarstwa znajdują się w zlewisku Bałtyku, zostało wyróżnionych za stosowanie praktyk ograniczających spływ substancji odżywczych do wód. Wszyscy zdobywcy tytułu Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego z własnej inicjatywy podjęli dodatkowe wysiłki, aby pomóc w ratowaniu naszego morza. Przyznając tę nagrodę, WWF chce podkreślić, jak ważne są to praktyki oraz promować ich przykłady w całym regionie.

„Fundacja WWF Polska wspiera i promuje takie postawy rolniczek i rolników, to dzięki nim mamy szansę na ograniczenie eutrofizacji, która prowadzi nie tylko do powiększania zasięgu pustyń tlenowych, ale także np. do zamykania kąpielisk” – mówi Weronika Kosiń, specjalistka ds. zrównoważonej gospodarki.

za: WWF Polska

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *