Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Komu służy, a kogo niszczy przemysłowa produkcja zwierzęca. Raport z debaty

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

W intensywnym chowie zwierzę jest towarem, a cała „taśma produkcyjna” ma sprzyjać temu, by maksymalnie przyspieszyć cykl życia (brojlery) czy zwiększyć mleczności zwierząt (krowy). Zawsze jest to w sprzeczności z dobrostanem zwierząt i wiąże się z podawaniem im dużej ilości antybiotyków.

Czym jest ferma przemysłowa?

Nie ma prawnej definicji fermy przemysłowej. W zależności od liczby zwierząt – w przeliczeniu na DJP czyli dużą jednostkę przeliczeniową równą masie krowy ważącej 500 kg – fermy przemysłowe są klasyfikowane przez polskie prawo jako przedsięwzięcia o zawsze negatywnym oddziaływaniu na środowisko (200 DJP i powyżej) oraz jako przedsięwzięcia o potencjalnym negatywnym oddziaływaniu na środowisko (40 DJP i powyżej). Są to zatem inwestycje wymagające oceny środowiskowej i zintegrowanego pozwolenia.

Intensywny, przemysłowy chów i hodowla charakteryzują się dużą koncentracją obsady na jak najmniejszej przestrzeni, przyspieszonym cyklem życia, dążeniem do wysokowydajności w selekcji ras, przedmiotowym traktowaniem zwierząt.

Skutki produkcji przemysłowej

Skutki rozwoju produkcji przemysłowej są dramatyczne. Lokalne społeczności tracą miejsce życia, zmienia się charakter wsi, znikają małe gospodarstwa. W ciągu ostatnich 10 lat w całej Polsce odbyło się ponad 850 protestów mieszkańców, którzy sprzeciwiali się powstaniu nowych ferm w sąsiedztwie swoich miejscowości.

14,5% światowej emisji wszystkich gazów cieplarnianych pochodzi z produkcji zwierzęcej. Zanieczyszczenia dostają się bezpośrednio do atmosfery – jak metan z układu pokarmowego przeżuwaczy – lub przedostają się ze składowania odchodów zwierząt i zanieczyszczają gleby, a przede wszystkim wody. Zanieczyszczenia przemieszczają się drobnymi ciekami do rzek, a w końcu do morza powodując eutrofizację i śmierć całych ekosystemów wodnych. Częściowo także przesiąkają do wód podziemnych i powodują ich skażenie.

Moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych w Polsce

Koalicja Żywa Ziemia wraz z Koalicją Stop Fermom Przemysłowym stworzyły stanowisko w sprawie moratorium na budowę ferm przemysłowych w Polsce. Organizacje domagają się w nim zatrzymania budowy nowych instalacji (nowych ferm przemysłowych) do czasu przyjęcia regulacji prawnych, które wezmą pod uwagę głos lokalnych społeczności czy opinie lokalnych producentów żywności w decydowaniu o lokalizacji ferm. Przede wszystkim prawo polskie powinno wreszcie systemowo odnieść się do wszystkich zagrożeń związanych z fermami przemysłowymi.

Tekst i petycja w sprawie moratorium znajduje się tutaj

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z debaty „Komu służy, a kogo niszczy przemysłowa produkcja zwierzęca” organizowanej przez Koalicję Żywa Ziemia oraz Koalicję Stop Fermom Przemysłowym w ramach konferencji GRASS 2022.

W debacie wzięli udział:
lek. wet. Katarzyna Gąsiorek, Główny Inspektorat Weterynarii
dr inż. Jerzy Kupiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Nikolai Pushkarevv, European Public Health Alliance
Ilona Rabizo, Koalicja Stop Fermom Przemysłowym i Stowarzyszenie Otwarte Klatki
Prowadząca: Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia

Raport do pobrania tutaj

Zachęcamy także do zapoznania się z nagraniami dwóch części webinaru „W cieniu wielkich ferm”
część I tutaj
część II tutaj


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *