Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD TO NIE TYLKO SPRAWA ROLNIKÓW

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

W ODPOWIEDZI NA INICJATYWY PODEJMOWANE W UE W ZWIĄZKU Z PROTESTAMI ROLNIKÓW PRZECIW EUROPEJSKIEMU ZIELONEMU ŁADOWI

Ponad 330 organizacji z całej UE nalega, aby Komisja Europejska porzuciła plany likwidacji zielonej architektury WPR.

● Propozycje Komisji Europejskiej i Państw Członkowskich narażają działalność rolniczą na dalsze ryzyko i zagrażają odporności rolnictwa UE.
● Organizacje podpisujące list wyrażają swoje niezadowolenie z powodu braku przejrzystości w procesie decyzyjnym.
● Wzywają Komisję Europejską do przyjęcia podejścia opartego na dowodach, zgodnie ze zobowiązaniami UE w zakresie różnorodności biologicznej i kryzysu klimatycznego.

W liście wysłanym 6 marca 2024 r. do Ursuli von der Leyen (z inicjatywy hiszpańskiej Koalicji Por Otra PAC), podpisanym przez 61 koalicji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego (ponad 330 podmiotów), wzywamy Komisję Europejską do rezygnacji z planów rozluźnienia budowy zielonej architektury w ramach WPR (Wspólnej Polityki Rolnej).

Sygnatariusze listu – organizacje rolnicze i społeczne, które każdego dnia pracują na rzecz sprawiedliwego przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe, poddają ostrej krytyce najnowsze rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską w celu wycofania założeń Europejskiego Zielonego Ładu z unijnej polityki rolno-żywnościowej.

Sygnatariusze wzywają Komisję do ponownego rozważenia odstępstwa dotyczącego obszarów nieprodukcyjnych (tzw. ugory). Sprzeciwiają się także najnowszym zapowiedziom komisarza Wojciechowskiego dotyczącym rozważenia pomysłu przeniesienia obowiązkowych wymogów warunkowości do płatności obszarowych (patrz załącznik w piśmie) do dobrowolnych dla rolników ekoschematów. Wymogi warunkowe są niezbędne do ochrony trwałych użytków zielonych, okrycia roślinnością gleby w okresie poprodukcyjnym oraz stosowania płodozmianu na gruntach ornych. Wszystkie te praktyki mają na celu poprawę jakości gleby, lepszą retencję wody, by zapobiegać suszy oraz zatrzymać spadek różnorodności biologicznej na obszarach rolniczych.

W piśmie ostro krytykowany jest także fakt, że plany Komisji dotyczące dalszej rewizji przepisów WPR nie zostały udostępnione opinii publicznej. To dokument, w którym zespół przewodniczącej von der Leyen zaproponował zniesienie wymogu, zgodnie z którym rolnicy muszą składać wniosek o oprysk pestycydami z powietrza (samolotem, helikopterem).

Organizacje, które podpisały list podkreślają, że europejska władza wykonawcza zamierza znieść wymogi dotyczące warunkowości oparte na jednoznacznych dowodach naukowych. Wzywają Komisję Europejską do opracowania ambitnych rozwiązań zapewniających rolnikom godziwe dochody i do zmiany przeznaczenia funduszy UE, aby umożliwić producentom przyjęcie agroekologicznej i sprawiedliwej transformacji w dłuższej perspektywie.

Wreszcie, ponad 330 podmiotów przypomniało Komisji Europejskiej o treści opublikowanej na jej własnej stronie internetowej: „Różnorodność biologiczna zależy od rolnictwa, rolnictwo zależy od różnorodności biologicznej”.

Pełna treść listu


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *