Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Fermy przemysłowe a dobra publiczne w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

Oddajemy w Wasze ręce broszurę, w której staraliśmy się wskazać argumenty przeciwko budowie i funkcjonowaniu ferm przemysłowych w Polsce dotyczące ochrony dóbr publicznych. Dzięki ochronie tych dóbr publicznych możliwe jest zagwarantowanie prawa do życia w czystym środowisku oraz zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Pobierz – Fermy przemysłowe a dobra publiczne w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Odpowiedzialność za rozwiązanie problemu, jakim niewątpliwie staje się masowe lokalizowanie ferm przemysłowych w Polsce, nie może zostać zrzucona na barki społeczności lokalnych. Zważywszy gdy często nie dysponują one wystarczającymi środkami, by zablokować ich powstawanie albo doprowadzić do ich zamknięcia. Inwestorzy natomiast są świetnie przygotowani, by rozwijać tego typu inwestycje w stopniu, który doprowadził do niemal 400-procentowego wzrostu decyzji zezwalających na budowę kolejnych ferm przemysłowych w naszym kraju. W ten sposób problem ferm przemysłowych stał się problemem całej Polski.

Z tego powodu należy podjąć każdy wysiłek, by odpowiedzialność za rozwiązanie problemu ferm przemysłowych przenieść wreszcie na siebie polscy politycy i decydenci zasiadający w organach władzy ustawodawczej (Sejm, Senat) oraz wykonawczej, przede wszystkim minister rolnictwa i rozwoju wsi, minister zdrowia oraz minister klimatu i środowiska.

W niniejszym opracowaniu podjęliśmy próbę zebrania informacji dotyczących środowiskowych dóbr publicznych w rolnictwie oraz wartości zasadniczo wyrażone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, którymi polska władza powinna się kierować, mając na względzie dobro i interes wszystkich mieszkańców i mieszkanek Polski, a także zrównoważony rozwój całego kraju, w tym obszarów wiejskich. W ten sposób chcielibyśmy do debaty publicznej na temat ferm wprowadzić nowy wątek, mianowicie pytanie o kierunek polskiej polityki rolnej, która obecnie stawia na intensyfikację produkcji, bez oglądania się na koszty społeczne, środowiskowe i klimatyczne.

Istnieją systemy i rozwiązania, które bez szkody dla sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska i klimatu, w trosce o zdrowie i dobrobyt ludzi oraz dobrostan zwierząt pozwalają na prowadzenie produkcji rolnej gwarantującej bezpieczeństwo żywnościowe oraz podniesienie dochodów mieszkańców wsi, także dzięki ochronie zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Obowiązkiem władzy w Polsce, zgodnym z wartościami wymienionymi w Konstytucji RP, są rozwój i ochrona takich systemów oraz rozwiązań, przede wszystkim rolnictwa ekologicznego, agroekologii oraz lokalności produkcji żywności.

Fermy przemysłowe stawiają przeciwieństwo tych wartości oraz uniemożliwiają ich realizację, a ich działanie przyczynia się do znacznego obniżenia jakości życia, pogorszenia zdrowia publicznego, niszczenia zasobów naturalnych i pogłębienia kryzysu klimatycznego.

Pobierz – Fermy przemysłowe a dobra publiczne w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Mamy nadzieję, że podane przez nas informacje i argumenty – pochodzące z opracowań naukowych oraz aktów prawnych powszechnie obowiązujących w Polsce – staną się przydatne dla wszystkich sprzeciwiających się powstawaniu ferm przemysłowych w naszym kraju.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *