ilustracja ZOZZ_FB cover 820x312 px
ilustracja ZOZZ_FB cover 820x312 px
previous arrow
next arrow

„Jaki masz wpływ na to, co jesz?” Kawiarnia naukowa na temat Wspólnej Polityki Rolnej

27 października 2018 r. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego i Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” zorganizowały otwarte wydarzenie na temat Wspólnej Polityki Rolnej, koncentrując się na systemie produkcji i dystrybucji żywności w Unii Europejskiej. Celem spotkania było również wyjaśnienie, w jaki sposób WPR kształtuje rolnictwo w Polsce i jak wpłynęła na polskich rolników w ciągu ostatnich 15 lat.
(więcej…)

Manifest

Prowadzona przez dziesięciolecia Wspólna Polityka Rolna, oparta na intensyfikacji i uprzemysłowieniu rolnictwa oraz nadprodukcji żywności, wywołała lawiny poważnych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych problemów. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesnego świata związane z gwałtownymi zmianami klimatu, chorobami cywilizacyjnymi i zagrożeniami dla środowiska (m.in. dla wód i gleb), a także gwałtownie pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, dzisiejsze rolnictwo stoi przed koniecznością gruntownych zmian.

W trosce o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń setki organizacji społecznych, rolniczych i ekologicznych w Unii Europejskiej coraz silniej domagają się zmian Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku zrównoważonego rolnictwa opartego na zasadach agroekologii. Polskie organizacje przyłączają się do tego ruchu tworząc Koalicję Żywa Ziemia.

Publikacje

Członkowie