Przyroda i klimat wymagają dziś szybkich i radykalnych działań. Pismo Koalicji do Ministra Rolnictwa.

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

Aby osiągnąć cele klimatyczne wynikające z porozumienia paryskiego, wszystkie sektory gospodarki, w tym rolnictwo, będą musiały ograniczyć swoje emisje dążąc do neutralności klimatycznej.15 kwietnia w Luksemburgu odbędzie się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, na którym będą omawiane dwa kluczowe tematy rolno-środowiskowe: „zielona struktura” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz aspekty rolne w długoterminowej strategii klimatycznej Unii Europejskiej.

Koalicja zwróciła się z apelem do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o przyjęcie ambitnego stanowiska w obu ww. kwestiach, aby rezultat rozmów z pozostałymi ministrami UE okazał się pozytywny dla naszej przyrody i klimatu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem naszego pisma, które wczoraj trafiło do MRiRW.

 

Kategorie: Rzecznictwo

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *