32 uwagi Koalicji do ustawy o znakowaniu „bez GMO”

Opublikowane przez Justyna Zwolińska w dniu

Photo by Peter Wendt on Unsplash

W ostatnich miesiącach pod obrady Sejmowej Komisji do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi trafił rządowy projekt ustawy „o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów”.

Przygotowanie go przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wynikiem długiej batalii, którą kilka lat wcześniej rozpoczęły organizacje pozarządowe, by w końcu polscy producenci żywności i pasz mogli informować konsumentów, że ich produkty nie zostały wytworzone z GMO.

Jednakże rządowy projekt tej ustawy trudno określić jako dobre prawo.
Koalicja Żywa Ziemia zgłosiła do niego 32 uwagi, które zostały przyjęte przez sejmową Komisję.

Nasze główne zarzuty dotyczyły:
1) Rozmiękczenia jednoznaczności oznakowania poprzez zupełnie niepotrzebne zaproponowanie dwóch określeń, tj. „bez GMO” oraz „wytworzone bez stosowania GMO”. Jeden znak jest znacznie lepszym komunikatem, zwłaszcza, że wiedza polskich konsumentów na temat genetycznej modyfikacji żywności i pasz nadal pozostaje na niskim poziomie.
2) Braku pełnego uregulowania trybu i sankcji w związku z przyznawaniem znaku (znaków), co w naszej ocenie może negatywnie wpłynąć na rozwój systemu znakowania produktów oznaczeniem „bez GMO” w Polsce.
3) Braku wskazania jednostek certyfikujących do kontrolowania producentów używających oznaczenia „bez GMO”. Takie jednostki z powodzeniem realizują zadania kontrolne zarówno dla produktów rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych – które, tak jak system znakowania dotyczący GMO zalicza się do dobrowolnych systemów znakowania żywności. Zamiast tego wskazane zostały inspekcje pozostające pod nadzorem ministra rolnictwa, których praca – jak wskazują ostatnie doniesienia medialne – pozostawia wiele do życzenia.

Znacznie lepszy projekt dotyczący znakowania o braku GMO w produkcji żywności i pasz – przygotowany przez Kukiz-15 we współpracy z przedstawicielami NGOs-ów, wzorowany na świetnie funkcjonującym niemieckim systemie znakowania – spoczywa od 2016 roku w sejmowej zamrażarce.

Kategorie: Rzecznictwo

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *