Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Nie stać nas na pestycydy

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

 

Koalicja Żywa Ziemia rozpoczęła 22.09.2020 roku kampanię na rzecz radykalnego ograniczenia stosowania pestycydów w Polsce. Kampania jednocześnie dąży do podniesienia świadomości społecznej w kwestii powiązań między tym, co znajdujemy na talerzu a Wspólną Polityką Rolną (WPR) UE. W najbliższych latach jakość naszej żywności będzie zależeć także od wdrożenia WPR poprzez Krajowy Plan Strategiczny WPR 2021-2027”.   

„Dość trucia!” link do petycji https://www.petycjeonline.com/dosc_trucia

Dlaczego to jest ważne?

Chemiczne pestycydy są stosowane w rolnictwie, a także do kontroli roślinności w przestrzeni publicznej: parkach, ogrodach, chodnikach, placach zabaw, lasach. Zużycie pestycydów – w Polsce, Europie, na świecie – stale rośnie, a ich pozostałości znajdują się w glebie, wodzie i deszczu, w ludzkich organizmach. 

 

Choć teoretycznie znane są normy dla bezpiecznego użycia dla poszczególnych substancji, w praktyce są one nagminnie przekraczane. Nikt też nie bada, jak działają, i jak długo pozostają w środowisku i organizmach tzw. koktajle pestycydowe, czyli występujące razem mieszanki wielu różnych substancji. Choć określone są najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) substancji szkodliwych w żywności, w praktyce ich przekroczenia są częste, ale rzadko się je wykrywa. Pokazały to badania przeprowadzone przez FoodRentgen – analiza płatków śniadaniowych, kasz jaglanych oraz gryczanych wykazała, że w większości próbek NDP substancji szkodliwych były znacznie przekroczone. Zmianom ulegają też same normy: kiedy UE zezwoliła na import przeznaczonej na pasze soji GMO (soja Roundup Ready), 200-krotnie zwiększono europejską normę pozostałości glifosatu w ziarnie (z 0,1 mg/kg do 20 mg/kg).

 

Glifosat jest najbardziej rozpowszechnioną substancją chemiczną używaną w pestycydach. To nieselektywny herbicyd, który powoduje zamieranie rośliny – stosowany jest do usuwania chwastów, ale także „pielęgnacji” zieleni miejskiej: usuwania roślin z chodników, parków, placów zabaw. Na polach używany jest także do „dosuszania” plonów bezpośrednio przed zbiorem.  Choć nie jest to praktyka zgodna z przeznaczeniem herbicydu, staje się coraz powszechniejsza i to prawdopodobnie ona powoduje przekroczenia poziomu pozostałości glifosatu w produktach spożywczych.

 

Glifosat został zakwalifikowany jako środek “prawdopodobnie rakotwórczy” przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem wchodzącą w skład WHO. Koncern będący właścicielem najbardziej znanej marki zawierającej glifosat przegrał kolejne procesy o odszkodowania – sądy w USA uznały, że kontakt z tą substancją przyczynił się do rozwoju chłonniaka nieziarniczego. Badania naukowe wiążą również glifosat z zaburzeniami endokrynologicznymi prowadzącymi do problemów z płodnością oraz z niszczeniem flory bakteryjnej jelit, co może przyczyniać się do szeregu chorób i zaburzeń, m.in.  cukrzycy, otyłości, nietolerancji pokarmowych, chorób związanych z układem odpornościowym, depresji i ADHD, parkinsona.      

 

W UE sprzedaż substancji czynnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin wynosi obecnie ok. 350 tys. ton i od lat systematycznie rośnie. Ta skala stosowania pestycydów powoduje koszty, których nie ponoszą ich producenci, a które przerzucane są na społeczeństwa. Są to koszty (1) związane z ochroną zdrowia i chorobami związanymi ze skażeniem środowiska i żywności, (2) koszty związane z utratą różnorodności biologicznej i naturalnych możliwości regulacji ekosystemów, które zostają zaburzone przez środki chemiczne, i wreszcie (3) rosnące koszty związane z produkcją rolną – stosowanie pestycydów wyjaławia glebę (niszczy naturalne procesy pozwalające zachować jej żyzność), sprzyja jej wysychaniu (i zwiększa wrażliwość na suszę) – są miejsca na świecie, gdzie na skutek stosowania pestycydów, produkcja rolna przestała być możliwa.

 

Są państwa, które ograniczają stosowanie pestycydów. Luksemburg będzie pierwszym krajem w Europie, który do końca 2020 roku całkowicie zakaże stosowania glifosatu. Na ten krok zdecydowało się wiele państw na całym świecie (np. 6 krajów znad Zatoki Perskiej), inne zabroniły np. stosowania go bezpośrednio przed zbiorem czy do pielęgnacji terenów zielonych. Również w Polsce pojawiły się inicjatywy postulujące ograniczenie stosowania glifosatu.

 

W tej chwili dyskutowana jest w krajach członkowskich Wspólna Polityka Rolna na lata 2021-2027. W ramach strategii „Od pola do stołu” ma ona powiązać model produkcji rolnej z jakością żywności i jej wpływem na nasze zdrowie. Ale dużo będzie zależeć od państw członkowskich. Polska, jak pozostałe kraje, musi stworzyć “Krajowy Plan Strategiczny WPR 2021-2027”, w którym określi, z jakich narzędzi skorzysta i jak będzie wdrażać cele nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Ten plan powinien być ambitny i skutecznie realizować dobre cele wyznaczone przez Unię Europejską. 

Na czym polega kampania?

 

Kampania Koalicji Żywa Ziemia jest głównie kampanią informacyjną w internecie i w mediach oraz kampanią rzeczniczą – naciskiem na polityków podejmujących decyzje. 

Dążeniem jest, aby polski Krajowy Plan Strategiczny WPR 2021-2027” przyczynił się do radykalnego zmniejszenia stosowania pestycydów w naszym kraju, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. 

 

Od 21.09.2020 KŻZ (organizacja wiodąca działania: Fundacja Strefa Zieleni) zbiera podpisy pod petycją „Dość trucia!” (link do petycji https://www.petycjeonline.com/dosc_trucia) . Jest to apel do premiera Morawieckiego o: 

 

    1. natychmiastowe wprowadzenie ustawowego zakazu oprysków roślin przed zbiorem przy pomocy chemicznych herbicydów, w tym tych zawierających glifosat;
  • zakazanie stosowania glifosatu przez użytkowników nieprofesjonalnych oraz zakazu stosowania glifosatu i jego zamienników do pielęgnacji zieleni w przestrzeni publicznej: w parkach, na placach zabaw, cmentarzach, w ogrodach i na chodnikach;
  • poważne podejście do celów redukcji pestycydów Europejskiego Zielonego Ładu; rząd już teraz musi podjąć aktywne działania na rzecz wdrażania alternatywnych technik rolniczych i eliminacji szkodliwych pestycydów z naszych pól i naszej żywności, w tym na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i dostępności polskich produktów ekologicznych dla konsumentów; 
  • lepszą kontrolę, a także uzależnienie płatności dla rolników w „Krajowym Planie Strategicznym WPR 2021-2027” od prowadzenia zrównoważonych praktyk rolniczych.

Petycji będzie towarzyszyć kampania informacyjna w mediach społecznościowych i w mediach tradycyjne, pismo do polityków zajmujących się zdrowiem oraz pismo do samorządów. 

Kategorie: Rzecznictwo

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *