Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

List otwarty z wezwaniem o reformę Wspólnej Polityki Rolnej

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

30 organizacji obywatelskich UE i 250 organizacji działających w koalicjach w siedmiu państwach członkowskich wystosowało pismo do przywódców instytucji UE, wyrażając niepokój wobec rozbieżności między trwającymi negocjacjami w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej a celami Europejskiego Zielonego Ładu.
Sygnatariusze wspólnego listu otwartego, reprezentujący miliony obywateli z ruchów związanych z żywnością, rolnictwem, rozwojem, klimatem, środowiskiem i zdrowiem publicznym, podnoszą alarm w związku z niepowodzeniem negocjacji reformy WPR w celu wprowadzenia pilnych zmian w systemie żywnościowym UE. Wzywają czołowych przywódców UE, aby przełożyli swoje zaangażowanie na rzecz Zielonego Ładu na działania, upewniając się, że zreformowana WPR odpowiada celom strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej.

Wyzwania, którym Europa musi sprostać, są liczne i złożone – od kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej, po wyludnianie się terenów wiejskich, rosnący eurosceptycyzm i widmo kryzysu ekonomicznego. Wszystkie one wymagają silnego przywództwa i spójnej wizji politycznej. Europejski Zielony Ład może zapewnić zarówno przywództwo jak i wizję, ale tylko pod warunkiem, że kluczowe instrumenty polityki i zasoby zostaną zmobilizowane, oraz że wszystkie poziomy zarządzania pracować będą wspólnie, by spełnić jego obietnice.

Sygnatariusze listu zwracają się do przywódców instytucji UE z wezwaniem do zmiany propozycji reformy WPR z 2018 r., aby dostosować ją do strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej zgodnie z trzema nadrzędnymi priorytetami.

  1. Nadanie WPR jasnego kierunku i zdecydowanego zarządzania.
  2. Zapewnienie, że WPR nie wspiera ani nie zachęca do jakichkolwiek szkodliwych praktyk, ani praktyk, które nie są zgodne z Zielonym Ładem.
  3. Wzmocnienie pozycji rolników i innych aktorów z obszarów wiejskich, by mogli stać się motorem pozytywnych zmian

Pismo, skierowane do liderów instytucji UE, wzywające do zmiany propozycji reformy WPR z 2018 r. W celu dostosowania do strategii „Od pola do stołu” i strategii ochrony różnorodności biologicznej jest dostępne tutaj
Polskie tłumaczenie przygotowane przez naszą Koalicję jest dostępne tutaj

Kategorie: Rzecznictwo

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *