Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Poskramiacze nie służą rozwojowi wsi!

Opublikowane przez Dorota Metera w dniu

Od kilku lat na rynku żywności w Polsce i UE obserwujemy trendy wskazujące na rosnące znaczenie jakości żywności w powiązaniu z metodą produkcji i dobrostanem zwierząt.

Zauważyła je duża grupa producentów – w tym ekologicznych – którzy zgłosili się do unijnych i krajowych systemów certyfikacji żywności. Warto, by zainteresowali się nimi także hodowcy, którzy poważnie myślą o swoim miejscu na rynku żywności.

Jeśli hodowcy zwierząt i przetwórcy produktów zwierzęcych nie wykorzystają informacji o nowych oczekiwaniach konsumentów, można przypuszczać, że trudno będzie im nadal produkować „po staremu” – jaja od kur w klatkach, świnie w kojcach i jarzmach, bydło mleczne w zamkniętych oborach bez dostępu do pastwisk. Świadomi konsumenci nie będą chcieli płacić dobrych cen za produkty z przemysłowego chowu zwierząt, który nie gwarantuje wysokich standardów dobrostanu. Produkcja przemysłowa przestanie się opłacać. Wiele państw, m.in. Niemcy i Holandia, wprowadza krajowe systemy jakości żywności z podkreśleniem dobrostanu zwierząt, ponieważ widzą w tym nowe szanse dla swoich rolników i rozwój wsi zgodny z oczekiwaniami konsumentów. Konsumenci są jednocześnie podatnikami finansującymi Wspólną Politykę Rolną, z której rolnicy otrzymują wsparcie.

Nie zawsze nowe trendy konsumenckie widać z poziomu produkcji rolniczej, o czym świadczy właśnie konsultowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konsument – a jednocześnie podatnik – zdziwiłby się, gdyby dowiedział się, że Minister w ramach PROW 2014-20201 planuje finansować rolnikom… poskramiacze jednostanowiskowe.

Poskramiacze są stosowane do przepędzania zwierząt, zwłaszcza przy transporcie, gdy zestresowane przeganianiem zwierzęta, z powodu strachu, mogą zachowywać się chaotycznie, a nieraz nawet agresywnie. Poskramiacz w rękach człowieka ma zadać zwierzętom ból! Za urządzenia do zadawania bólu zwierzętom ma zapłacić podatnik europejski, czyli my wszyscy.

Stosowanie poskramiaczy powinno być ograniczone do absolutnego minimum i dozwolone tylko w sytuacjach, gdy zwierzęta mogą być niebezpieczne dla człowieka. Prawodawca najwyraźniej zapomniał, że powszechne stosowanie poskramiaczy może być sprzeczne z art. 6 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Pomysł finansowania ich ze środków publicznych nie ma też żadnego związku z rozwojem przedsiębiorczości, wsparciem inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, ani szeroko pojętym rozwojem obszarów wiejskich.

Gdyby ktoś poważnie myślał o przyszłości polskich hodowców zwierząt i oczekiwaniach konsumentów, postawiłby na rozwój przedsiębiorczości opartej na wysokiej jakości produktach, dobrostanie zwierząt, produkcji lokalnej i ekologicznej, zgodnej z nową unijną strategią „Od pola do stołu” – bez ferm przemysłowych i przemocy w stosunku do zwierząt. Temu celowi – miejmy nadzieję – będzie służyła zmiana przepisów nazwana „piątką dla zwierząt”.

 

Od red. Koalicja Żywa Ziemia wysłała do MRiRW swoje uwagi dotyczące proponowanego rozporządzenia, w którym:
1. wyraziliśmy sprzeciw co do propozycji finansowania ze środków publicznych poskramiaczy jednostanowiskowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, nie widząc żadnego związku pomysłu finansowania poskramiaczy ze środków publicznych z rozwojem przedsiębiorczości, wsparciem inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, ani szeroko pojętym rozwojem obszarów wiejskich.
2. zaproponowaliśmy dodanie do projektu działań wspierających przedsiębiorczość tworzenie stad zarodowych zwierząt ekologicznych, biorąc pod uwagę, że w Polsce brakuje zwierząt ekologicznych, a nowa unijna strategia „Od pola do stołu” przewiduje zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego. Od wielu lat ekologiczna produkcja zwierzęca nie jest wspierana w ramach PROW, warunki płatności do upraw paszowych zostały pogorszone przez podniesienie obowiązkowej obsady zwierząt z 0,3 DJP/ha na 0,5 DJP/ha, czego wynikiem jest sprowadzanie pasz do produkcji ekologicznej oraz mleka ekologicznego z innych krajów UE

 

Kategorie: Rzecznictwo

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *