Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Wezwanie do przejrzystości rozmów trójstronnych o nowej WPR.

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

Koalicja Żywa Ziemia wraz z innymi europejskimi koalicjami domaga się przejrzystości i otwartości w rozmowach trójstronnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej. Do końca 2027 roku w ramach WPR zostanie wydanych 387 miliardów euro, pochodzących z pieniędzy podatników UE. Dlatego obywatele Europy powinni mieć możliwość śledzenia i uczestniczenia w tak ważnych procesach decyzyjnych.

WPR ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii „Od pola do stołu” i strategii ochrony różnorodności biologicznej. Biorąc pod uwagę, że suma 387 miliardów euro zaplanowana na wydatkowanie do 2027 r., to środki pochodzące z pieniędzy podatników UE, , jest to ważna kwestia naszego interesu publicznego. Jak największa przejrzystość procesu decyzyjnego powinna być normą we wszystkich dyskusjach nad nowymi regulacjami.

Rozmowy trójstronne stanowią stałą część procesu decyzyjnego UE i są stosowane w przypadku 70–80% unijnych procedur ustawodawczych. Jednak poziom przejrzystości jest zwykle znacznie mniejszy niż w przypadku innych postępowań w instytucjach UE, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim. Taki brak przejrzystości w negocjacjach trójstronnych był wielokrotnie przedmiotem dyskusji, podlegając dochodzeniom prowadzonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich UE i orzeczeniom Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich UE wezwał Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę do poprawy przejrzystości negocjacji trójstronnych dzięki publikacji kluczowych dokumentów, takich jak porządki obrad i protokoły posiedzeń. Pomimo obietnic ustawodawcy dotyczących poprawy dostępu do dokumentów, w szczególności do tzw. dokumentów „czterokolumnowych”, informacje o toczących się negocjacjach w trzech wniosków (przyp. red. rozporządzenia w sprawie planu strategicznego, rozporządzenia horyzontalnego i rozporządzenia zmieniającego wspólną organizację rynków) dotyczących WPR nie są powszechnie dostępne.

Prawo obywateli europejskich do udziału w procesach kształtowania polityki UE jest zapisane w art. 10 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który wymaga również, aby decyzje były podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i jak najbliżej obywateli. Przejrzystość w postępowaniach trójstronnych jest podstawowym warunkiem zdolności obywateli do korzystania z ich praw demokratycznych, co potwierdził Sąd w sprawie T-540/15 De Capitani przeciwko Parlamentowi: „Jeżeli obywatele mają móc korzystać ze swoich praw demokratycznych, muszą być w stanie szczegółowo śledzić proces decyzyjny w instytucjach biorących udział w procedurach legislacyjnych i mieć dostęp do wszystkich istotnych informacji.

WPR ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Europy w rozwiązywaniu wielu kwestii związanych z interesem publicznym, od kryzysów klimatycznych i różnorodności biologicznej po kwestie zdrowia publicznego i dobrostanu zwierząt. Dlatego ważne jest, aby obywatele Europy byli w stanie śledzić procesy decyzyjne, w tym toczące się rozmowy trójstronne między instytucjami na temat trzech wniosków dotyczących WPR i angażować się w nie. Dlatego wzywamy Państwa do systematycznego i terminowego publikowania kalendarza i programów najbliższych spotkań, a po każdym politycznym posiedzeniu trójstronnym protokołów z posiedzeń i aktualnych wersji dokumentów „czterokolumnowych”.

List otwarty w języku angielskim można pobrać tutaj


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *