Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Głos w sprawie wody

Opublikowane przez Joanna Perzyna w dniu

Z zadowoleniem przyjmujemy, kiedy ktoś korzysta z naszych raportów, opracowań czy artykułów, wszak elementem naszej misji jest demokratyzowanie wiedzy: dostarczamy rzetelnych informacji, tłumaczymy żargon unijnych dokumentów czy język naukowy w taki sposób, by były zrozumiałe i odnosiły się do realiów, w których żyjemy. Chcemy, aby rozumienie zagadnień dotyczących rolnictwa i jego wpływu na klimat, zasoby i krajobraz przyczyniało się do podejmowania mądrych decyzji i działań. Dlatego z jednej strony cieszy nas artykuł, który ukazał się w serwisach Newseria Biznes i Interia Biznes – cytuje on opracowaną przez nas w ubiegłym roku Ekspertyzę „Woda w rolnictwie” i zwraca uwagę na problem kurczenia się zasobów wodnych – z drugiej jednak, wymaga naszego sprostowania i komentarza.

I tak, artykuł przytacza dane dotyczące zużycia wody z podziałem na sektory. Nie zaznacza natomiast, że dane te dotyczą wód z poboru, podczas gdy wcześniej podane informacje dotyczące wielkości zużycia wody na mieszkańca odnoszą się do tak zwanych odnawialnych zasobów wodnych, czyli tych, które pochodzą z opadów. Przypominamy zatem, jak w Ekspertyzie ujęta jest ta kwestia: “Rolnictwo wykorzystuje około 70% odnawialnych zasobów wodnych. Na drugim miejscu jest przemysł (20%), a dopiero na trzecim wykorzystanie wody na cele komunalne (10%). Podział ten jest często mylony z wykorzystaniem wód z poboru. W przypadku wód pobieranych 70% z nich wykorzystuje przemysł, 20% gospodarka komunalna, a jedynie około 10% wykorzystywane jest w rolnictwie i leśnictwie.”

Nie będziemy odnosić się do kwestii problemów i kontrowersji, jakie wiążą się z pomysłem użycia odsalanej wody choćby do nawodnień (nie wspominając o jej spożywaniu), ponieważ w tej kwestii nie jesteśmy ekspertami. Z naszego punktu widzenia problemem nie jest tylko jej słoność, ale także postępujące zanieczyszczenie, przede wszystkim ściekami komunalnymi oraz tymi, które pochodzą ze źródeł rolniczych. I tu wracamy do sedna problemu: w naszej opinii kluczowa jest ochrona zasobów, które posiadamy, a nie zwracanie się ku rozwiązaniom niesprawdzonym, kosztownym i w łatwy sposób prowadzącym do monetyzacji – wyceny i włączenia w rynek – podstawowego dobra, jakim jest woda.

Przyczyną niedoborów wody w Polsce jest źle prowadzona gospodarka wodna, przede wszystkim na terenach rolniczych, która przy obecnych zmianach w rozkładzie (ale nie ilości opadów) powoduje, że woda odparowuje i odpływa znacznie łatwiej i szybciej, a to przekłada się na obniżanie się poziomu wód w gruncie. Uwagi krytyczne, analizy oparte na badaniach naukowych i rekomendacje ekspertów w zakresie tego, jak chronić zasoby wodne znajdziecie w Ekspertyzie. Zachęcamy do wnikliwej lektury, przynajmniej krótkiego streszczenia

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *