Papieskie błogosławieństwo dla pszczół

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

W środę 8 września Annemarie Gluderer wraz z innymi przedstawicielami ponad 30 stowarzyszeń i organizacji, które promują we Włoszech kampanię na rzecz Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO) „Ratujmy pszczoły i rolników” zostaną przyjęci podczas audiencji przez papieża Franciszka. Zwolennicy inicjatywy są pewni, że papieskie błogosławieństwo pomoże udanie zakończyć zbiórkę podpisów i zanieść petycję do Komisji Europejskiej.

Annemarie Gluderer jest rolniczką ekologiczną z doliny Vinschgau. Jej niewielkie gospodarstwo zajmuje się produkcją ziół i herbat ziołowych. Niestety wokół jest dużo sadów, w których stosuje się pestycydy i które niestety zanieczyszczają okoliczne pola. Sześć lat temu Annemarie musiała pokryć swoją ziemię szklarniami, aby ograniczyć znoszenie chmur pestycydów rozpylanych przez inne gospodarstwa w okolicy. Mimo, że wygrała sprawę w sądzie, nic się nie zmieniło i pestycydy w dolinie Vinschgau stosowane są w równie niekontrolowany sposób jak dawniej.

W dolinie Vinschgau istnieją gospodarstwa, które produkują swoje słynne jabłka w sposób ekologiczny. Możliwe jest prowadzenie gospodarstwa w taki sposób, który szanuje środowisko naturalne i ludzi, którzy w nim żyją. Petycja zawiera również prośbę o wsparcie finansowe dla rolników, którzy wybierają rolnictwo ekologiczne.

Annemarie Gluderer jest oficjalną przedstawicielką inicjatywy we Włoszech. Politycy różnych opcji, przedstawiciele kościołów, organizacje rolnicze i pozarządowe oraz zwykli ludzie, wszyscy oni mają wspólny cel: zachowanie planety dla następnych pokoleń.

Rolnictwo w UE powinno się stać bardziej przyjazne pszczołom i innym zapylaczom. EIO określa, jakie cele muszą zostać zrealizowane, aby tak się stało:

– stopniowe wycofywanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie UE, poczynając od najbardziej niebezpiecznych, tak by do 2030 r. zmniejszyć ich stosowanie o 80 proc., a do 2035 r. wyeliminować je całkowicie;

– przywrócenie naturalnych ekosystemów na obszarach rolniczych, tak aby rolnictwo stało się nośnikiem procesu odbudowy różnorodności biologicznej;

– reforma rolnictwa poprzez nadanie priorytetowego znaczenia drobnym, zróżnicowanym i zrównoważonym gospodarstwom rolnym, wspieranie szybkiego rozpowszechniania się praktyk agroekologicznych i ekologicznych oraz umożliwianie niezależnego szkolenia rolników i prowadzenia badań nad uprawami wolnymi od pestycydów i od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Dotąd udało się zebrać w całej UE ponad 750 tys. podpisów. Aby EIO miała moc prawną i polityczną, potrzeba co najmniej miliona. Na osiągnięcie celu jest czas do 30 września. Dla Annemarie Gluderer podróż do Rzymu rozpoczęła się 30 sierpnia. Po drodze zatrzymywała się w wielu włoskich miastach i miasteczek, aby zbierać podpisy, promować wspólną sprawę i spotkać się z ludźmi. Obiecała, że ich słowa zawiezie ze sobą do Rzymu i przekaże papieżowi Franciszkowi.

Dla pszczół, dla rolników, dla wszystkich ludzi.

Link do petycji: https://www.savebeesandfarmers.eu/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *