Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Apel w sprawie przyjęcia rygorystycznych przepisów dotyczących ograniczenia użycia pestycydów w przestrzeni publicznej, w szczególności w produkcji rolnej

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

22 czerwca br. Komisja Europejska przedstawiła ważne propozycje legislacyjne dotyczące ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin i odtwarzania przyrody, połączone ze wsparciem dla rolników. Z ogromnym niepokojem obserwujemy, że Polska przewodzi grupie 12 krajów sprzeciwiających się nowej legislacji. Niestety, na forum Unii Europejskiej pozostaje krajem niezmiennie krytycznym wobec Strategii „Od pola do stołu” i domagającym się osłabienia przepisów, które przyczyniłyby się do ograniczania użycia chemicznych środków ochrony roślin.

Dlatego zwracamy się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pana Ministra Henryka Kowalczyka, Pana Ministra Adama Niedzielskiego oraz Pani Minister Anny Moskwy z prośbą o zapewnienie, że nasz kraj przyjmie stanowisko odmienne od dotychczasowego i będzie głosować za przyjęciem ostrzejszych unijnych przepisów w tym zakresie, zgodnie z celem powstrzymania dalszego szkodliwego oddziaływania tych pestycydów na zdrowie ludzi oraz środowisko i klimat. Oczekują tego polscy obywatele i konsumenci zaniepokojeni chemicznym zanieczyszczeniem żywności, przestrzeni publicznej oraz negatywnym wpływem pestycydów na ludzkie zdrowie. Ponadto polscy rolnicy mogą i powinni skorzystać na nowej regulacji, mając możliwość produkowania w sposób chroniący przyrodę, przy ograniczeniu kosztów zewnętrznych na pestycydy oraz korzystając ze wsparcia środków WPR umożliwiających im wdrożenie praktyk alternatywnych dla użycia pestycydów i zabezpieczających przed stratami w produkcji.

Pełna treść naszego apelu: APEL ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PESTYCYDÓW

W liście do Pani Komisarz Stelli Kyriakides, Pana Komisarza Janusza Wojciechowskiego i Pana Komisarza Virginijusa Sinkevičiusa wyrażamy radość z opublikowania wniosków dotyczących stosowania pestycydów i apelujemy o pilne podjęcie wszelkich działań w celu przyjęcia przepisów prawa w zakresie ograniczenia stosowania (i ryzyka) chemicznych środków ochrony roślin w produkcji rolnej (pestycydów) oraz stworzenia warunków realizacji ambitnych celów europejskiej Strategii „Od pola do stołu” – zmniejszenia o 50% stosowania i ryzyka chemicznych środków ochrony roślin do 2030 r.

Powszechne i wzrastające zastosowanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie – w formie zapraw nasiennych oraz oprysków – przyczynia się do występowania i pogłębienia wielu problemów. Ich zakres i skala staje się coraz poważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego, które przede wszystkim powinno opierać się na jak największej ochronie zasobów wodnych, zasobów glebowych oraz różnorodności biologicznej. Jest to kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonej produkcji w rolnictwie, będącej gwarantem rzeczywistego bezpieczeństwa żywnościowego.

Pełna treść naszego apelu: COMMISIONERS_Pesticide reduction national letter

Naszym zdaniem robocze wersje rozporządzenia UE zawierają zbyt słabe propozycje dla redukcji użycia chemicznych środków ochrony roślin (pestycydów). Konieczne jest przyjęcie ambitniejszych przepisów oraz działań. Dlatego nasz apel, wraz z propozycjami konkretnych działań wysłaliśmy również do naszych przedstawicielek i przedstawicieli w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim, którym bliskie są tematy rolnictwa, zdrowia, środowiska naturalnego oraz klimatu.

Pełna treść naszego apelu do europosłanek i europosłów: Apel organizacji społecznych w sprawie środków ochrony roślin

Mamy nadzieję, że polscy politycy i urzędnicy, nie pozostaną obojętni na ten apel i podejmą wszelkie kroki by uwolnić nas od niszczącego i zagrażającego stosowania chemicznych środków ochrony roślin, oraz ryzykowania naszym bezpieczeństwem żywnościowym. Pod naszym apelem podpisała się również Koalicja Rolnictwo dla Przyrody. Nasze postulaty są zgodne z oczekiwaniami wyrażonymi w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Save Bees and Farmers” (Chroń pszczoły i rolników), w której ponad 1,2 miliona obywateli popiera radykalne ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin.


Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *