Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Zrównoważony system żywnościowy – nasz głos w unijnych konsultacjach

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

Dziś (21 lipca br.) kończą się konsultacje publiczne prowadzone przez Komisję Europejską, związane z inicjatywą Zrównoważonych Systemów Żywnościowych w UE (Sustainable Food Systems – SFS). Mają one pomóc w stworzeniu nowych podstaw dla przyszłej polityki żywnościowej poprzez wprowadzenie celów i zasad zrównoważonego rozwoju na podstawie zintegrowanego podejścia do systemu żywnościowego.

W opinii Koalicji Żywa Ziemia najważniejsze znaczenie dla zrównoważenia łańcucha żywnościowego w Unii Europejskiej i krajach członkowskich mają:

1. Zmiana założeń polityki UE podporządkowujących rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe paradygmatom konkurencyjności i wolnego rynku, które służą głównie krótkotrwałym interesom ekonomicznym wybranych podmiotów, nieuwzględniających w swojej działalności kosztów środowiskowych, klimatycznych i społecznych.

2. Nałożenie na te podmioty obowiązku ponoszenia tych kosztów (zanieczyszczający płaci – the polutter pays) oraz wyłączenie ich ze wsparcia finansowego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

3. Przesunięcie finansowania do podmiotów działających lub dążących do działania zgodnie z założeniami agroekologii, rolnictwa ekologicznego, gospodarki cyrkulacyjnej oraz wysokich standardów dobrostanu zwierząt gospodarskich.

4. Ograniczenie i eliminacja promocji ze środków WPR żywności pochodzącej z działalności degradującej środowisko oraz pogłębiającej kryzys klimatyczny.

5. Rozwój mechanizmów wspierających dostępność (w tym ekonomiczną) żywności ekologicznej, wyprodukowanej lokalnie poprzez nałożenie obowiązku na państwa członkowskie tworzenia systemu zielonych zamówień publicznych.

6. Odstępowanie od międzynarodowych umów handlowych pogłębiających uzależnienie rynku rolnego i żywności od mechanizmów wolnego handlu, tworzących zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej.

7. Znaczna poprawa mechanizmów demokratycznych, przejrzystości politycznej w sektorze rolno-spożywczym oraz jak największe włączenie społeczeństwa obywatelskiego w decydowanie o polityce rolno-żywnościowej.

8. Rozwój i wpieranie ze środków publicznych edukacji żywieniowej obejmującej także produkcję podstawową, zwłaszcza informowanie konsumentów o stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin albo antybiotyków w produkcji rolnej.

9. Dążenie od ograniczenia przemysłowej, intensywnej produkcji zwierzęcej oraz minimalizowanie zależności paszowej od dostaw spoza UE.

10. Włączenie ochrony rolnictwa i zasobów naturalnych koniecznych dla jego funkcjonowania zgodnie z zasadą ostrożności w plany zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza w odniesieniu do sąsiadowania ze sobą różnych systemów produkcji rolnej, biorąc pod uwagę negatywny wpływ rolnictwa konwencjonalnego (głównie intensywnego) na rolnictwo ekologiczne i produkcję rolną opartą o zasady agroekologii.

Więcej informacji nt. konsultacji dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Zrownowazony-unijny-system-zywnosciowy-nowa-inicjatywa/public-consultation_pl


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *