Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Wspólne stanowisko w sprawie moratorium na budowę ferm przemysłowych

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

Uważamy, że wprowadzenie moratorium wstrzymującego powstawanie
nowych ferm przemysłowych w Polsce jest sprawą najwyższej wagi
państwowej. Dotychczasowe funkcjonowanie ferm przemysłowych wyraźnie
wskazuje, że przyczyniają się one do pogłębiania problemów społecznych
i środowiskowych w lokalnej i ogólnokrajowej skali.

Najważniejsze z nich, to:

 • Odór, plagi owadów, hałas, rozjeżdżone drogi czyli uciążliwości, które
  stale doświadczają osoby mieszkające w pobliżu fermy przemysłowej;
 • Spadek wartości nieruchomości, brak możliwości dla wzrostu i
  zróżnicowania dochodów przez gospodarstwa rolne oraz inną działalność
  gospodarczą na obszarach wiejskich.
 • Zagrożenie dla zdrowia publicznego z uwagi na zanieczyszczenie wody,
  gleby i powietrza przez fermy przemysłowe. Emisje te mają wymiar
  lokalny, tworząc punktowe zanieczyszczenie terenu wokół fermy i utratę
  lokalnej bioróżnorodności. Mają także negatywne znaczenie dla poziomu
  emisji w całym kraju i poza jego granicami przyczyniając się do ocieplenia
  klimatu.
 • Zagrożenie dla zdrowia publicznego z uwagi na ilość antybiotyków
  podawaną zwierzętom gospodarskim, których pozostałości przenoszą się
  do środowiska oraz w żywności. Wzrasta ryzyko antybiotykoodporności u
  ludzi.
 • Zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z coraz częstszym
  występowaniem epizootii, które podnoszą ryzyko transmisji chorób
  pochodzenia zwierzęcego na ludzi.
 • Bardzo niski dobrostan zwierząt gospodarskich w intensywnym chowie
  prowadzonym na fermach przemysłowych. Są to miejsca cierpienia tysięcy
  zwierząt, wobec których stosuje się niehumanitarne praktyki chowu i
  hodowli

W obecnej chwili przepisy polskiego prawa skutecznie wykluczają stronę
społeczną z decydowania o budowie i lokalizacji ferm przemysłowych.
Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy tzw. odorowej, nie są
wystarczające dla rzeczywistej poprawy sytuacji społeczności lokalnych, jak
również dla ograniczenia innych problemów społecznych i środowiskowych,
które wywołuje intensyfikacja produkcji zwierzęcej w Polsce.
Należy jak najszybciej uchwalić przepisy prawa zawieszające możliwość
powstawania nowych ferm przemysłowych – do czasu przyjęcia przepisów
prawa, które precyzyjnie będą regulować udział społeczny w decydowaniu o
tego typu inwestycjach.

Jednocześnie, w trosce o interes rolników i producentów, powinna zostać
opracowana długoterminowa strategia transformacji rolnictwa w Polsce,
uwzględniająca wysoki dobrostan zwierząt gospodarskich jako wartość
społeczną oraz jego kluczową rolę dla zmniejszenia presji rolnictwa na
środowisko i klimat – przy jednoczesnym zachowaniu jego ekonomicznej
opłacalności.

 

 

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *