Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Wspólny list otwarty 27 organizacji ws. projektu rozporządzenia dotyczącego unijnych ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

30 listopada 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia ws. unijnych ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla (CRCF), które między innymi obejmuje działania związane z uprawą gruntów zgodnie z koncepcją rolnictwa węglowego. Propozycja jest wyjątkowo słaba, ponieważ pozostawia szeroko otwarte drzwi dla kompensacji emisji i greenwashingu, zagrażając ograniczeniem działań na rzecz  łagodzenia skutków zmiany klimatu,, a także może utrudnić transformację agroekologiczną.

Rada i Parlament Europejski rozpoczęły proces wypracowywania wspólnego stanowiska między różnymi ugrupowaniami. Jest to właściwy moment, aby głos środowisk związanych z żywnością i rolnictwem, które dążą do systemowej transformacji sektora rolnego UE, został usłyszany.

17 maja największa europejska sieć obywatelskich organizacji ekologicznych, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska ( European Environmental Bureau – EEB) wysłało wspólny, podpisany również przez Koalicję Żywa Ziemia, list otwarty do członków/członkiń Parlamentu Europejskiego i Rady UE, aby przedstawić kluczowe zastrzeżenia do proponowanej przez KE legislacji i określić priorytety, które powinny zostać w niej uwzględnione. List przedstawia następujące najważniejsze postulaty:

  • Uniemożliwić ustanowienie we wniosku narzędzia do greenwashingu poprzez odrzucenie możliwości wykorzystania wygenerowanych kredytów jako kompensacji, w tym na dobrowolnych rynkach emisji dwutlenku węgla.
  •  Nadać absolutny priorytet w polityce UE działaniom na rzecz redukcji emisji i uznać, że uzależnienie od działań związanych z ich pochłanianiem sprawi, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej.
  •  Zrezygnować z certyfikowania redukcji emisji jako pochłaniania.
  • Zagwarantować że różnorodność biologiczna i integralność ekosystemu będą głównymi kryteriami holistycznego podejścia do działań opartych na gospodarowaniu gruntami.
  •  Zagwarantować, że promowanie opartych na gospodarowaniu gruntami działań związanych z sekwestracją dwutlenku węgla nie spowoduje negatywnych skutków społecznych, w szczególności zawłaszczania ziemi.
  •  Zagwarantować, że fundusze publiczne, w tym WPR, stymulują systemową transformację sektora rolnego, zapewniając korzyści dla społeczności lokalnych.
  •  Określić podstawowe zasady, które powinny się znaleźć w solidnych, wiarygodnych i godnych zaufania ramach certyfikacji, w tym ustanowić rygorystyczne mechanizmy odpowiedzialności w przypadku odwrócenia cen, oraz wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości, a także zapewnić ich trwałość, w ostatecznej wersji CRCF.
  •  Zagwarantować, że kluczowe elementy CRCF zostaną sfinalizowane w procesie rozmów trójstronnych, a nie przeniesione do aktów delegowanych.

Cały list w w formacie pdf (w jęz. angielskim:) https://eeb.org/library/joint-open-letter-input-on-crcf-proposal


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *